Solarni paneli Pravna regulativa Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača

Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača

Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođačaProizvodnja električne struje je delatnost od opšteg interesa, a eksploatacija obnovljivih izvora energije (u tekstu OIE) samo mogu da pospeše njenu proizvodnju, smanje emisiju štetnih gasova, smanje zavisnost od uvoza nafte i gasa, razviju industriju i kroz nju da uposle što više ljudi. Zato se krenulo sa planovima za njihovu implementaciju, a polje investiranja je postalo jako interesantno kako domaćim tako i stranim ulagačima, sa nizom podstreka u solarnim projektima. Korist je obostrana, stim što se mora voditi računa o planovima razvoja ovog sektora koje država propiše, jer se finansijski teret OIE direktno preliva na račun krajnjeg potrošača.

Da bi budući investitori znali kolike su projektovane snage za OIE u Srbiji, za periodu od 2007. do kraja 2012. godine, moraju se navesti podaci iz dokumenta Strategija Razvoja Energetike Republike Srbije do 2015. godine. Prema ovoj stratigiji planirano je privlačenje privatnih izvora finansiranja u izgradnju energetskih postrojenja-objekata ukupne snage 102 MW za sve tipove zelene enerije, tako da će se prema proračunu proizvesti 739.1 GWh godišnje. Planirani energetski kapaciteti su: 45 MW za male hidroelektrane, 45 MW za vetroelektrane, 5 MW za solarne elektrane, 2 MW za proizvodnju struje iz biomase, 5 MW za postrojenja na biogas.


Prema Zakonu o energetici iz Decembra 2009. godine („Službeni glasnik” RS 99/2009), dopunjen po ovom pitanju 2011., Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o merama podsticaja za proizvodnju električne energije eksploatacijom obnovljivih izvora energije (OIE) („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), i kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne. Time su propisane mere podsticaja proizvodnje električne energije (EE) iz OIE, kao i uslovi otkupa. Između ostalog, definisani su uredbom: Feed-in Tariff-a za solarnu energiju, vreme trajanja ugovora, balansne strane, načini očitavanja, itd.

solarno polje na peskovitom terenu

Ali, najpre pomenimo da svi budući korisnici ovih uslova, privredni subjekti, moraju znati nekoliko termina šta znače, zarad jasnijeg snalaženja u procesu apliciranja za dozvolu i licencu (dozvola i licenca se izdaju ako se pravi solarna elektrana veća od 1MW):

Solarna energija, vetro energija spadaju u obnovljive izvore energije (OIE) jer se nalaze u prirodi u slobodnom obliku i obnavlju se same. Svi proizvođači koji dobiju dozvolu aktom nadležnog organa za proizvodnju EE iz OIE postaju povlešćeni proizvođači. Mere podsticaja ili subvencije ili feed-in tariff-e (sinonimi koji se široko koriste u ovom poslovanju) jesu otkupne cene struje (obračunate za kWh) i klasifikuju se po vrsti obnovljivog izvora energije, i instaliranoj snazi samog proizvodnog postrojenja, solarnog parka i vetro parka. Za ova dva slučaja, za sada su samo fiksne cene i ne zavise od snage elektrane:

–         Struja iz solarne energije se plaća 0.23 evra po kWh,

–         Struja iz vetro generatora se plaća 0.095 evra po kWh.

Univerzitet kolorado solarna elektrana

Ugovori o obaveznom otkupu povlešćeni proizvođač sa državom potpisuje na 12 godina (prava i obaveze kupca i povlašćenog proizvođača – proizvođača solarne struje na primer, uređuju se ugovorom u pismenoj formi). Snaga postrojenja se izražava u kW ili MW! Kod solarnih eketrana se ponekada barata i sa vršnom snagom pa se obeležava “Wp” umesto sa “W”. Pravo na podsticajne mere –  feed-in tariff-u kod solarnih elektrana, takozvani on-grid ili grid-tie PV sistemi, imaju oni fotonaponski sistemi koji koriste neakumuliranu sunčevu energiju, dok se ukupna instalirana snaga solarnih elektrana u Srbiji ograničava na 5MW, dok za vetro parkove dozvoljena ukupna instalirana snaga svih elektrana je 450MW. Mada za vertenjače postoji i dodatna klauzula koja kaže da ako država sagradi nove energetske kapacitete, još 10% od te novoinstalirane snage može biti sagrađeno u vetrenjačama. Ovo važi u period u kome važi i sama uredba, do 31.12.2012.

Naglasimo da povlašćeni proizvođač EE ima pravo na podsticajne mere države koje jesu u trenutku podnošenja zahteva ili obnovu statusa, istog. Država, preciznije EPS, je kupac zelene struje. EPS otkupljuje od povlašćenog proizvođača EE (naravno ako ispunjava uslove propisane zakonima i uredbama) po jasno definisanim u unapred preciziranim cenama, gore navedenim, ali u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS – Narodne banke Srbije na dan ispostavljanja fakture.

Zaključeni ugovor o otkupu subvencionisane struje mora biti u skladu sa nekoliko zakona, navešćemo neke, sa:

 • Zakonom o energetici,
 • Zakonom o obligacionim odnosima,
 • Zakonom zaštite životne sredine,
 • Zakonu o javnim preduzećima,
 • Vodnom zakonu,
 • Zakonom o planiranju i izgradnji,
 • Opštim uslovima za isporuku električne energije, pravilima rada distributivnog, tj. prenosnog sistema,
 • Propisima kojima se preciziraju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, kao i sa kriterijumima za ocenu ispunjenosti istih, itd.


3 thoughts on “Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača”

 1. Molim Vas, imam jedno pitanje i zeleo bih da mi neko od vas da odgovor:
  Naime, po mojoj informaciji i tumacenju uredbe za dobijanje statusa povlascenog proizvodjaca EE preko solarne elektrane, kaze se sledece: Za projekte preko 1 MW uz zahtev za dobijanje (rezervisanje) kapaciteta potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju sa gradjevinskom dozvolom i projektom ministarstvu energetike, a mali proizvodjaci ispod 1MW, za iste nije potrebna gradjevinska dozvola medjutim, uz kompletnu dokumentaciju, projeakat , resenje potpisaano od strane EPS-a, potrebno je investirati u sistem i isti postaviti na krov ili odredjeno mesto, nakon potpisivanja sa EPS-om ugovor o otkupu struje po ekonomskim cenama dobija se status privremenog proizvodjaca EE, pa tek se tada predaje zahtev ministarstvu za odbrenje kapaciteta i sticanje statusa povlascenog proizvodjaca! Ako sam ja dobro tumacim uredbu sa njom su se diskriminisali svi proizvodjaci EE ispod 1 MW!

 2. Postovanje,
  gde bih mogao da dobijem sve potrebne informacije o podizanju jedne solarne elektrane. Imam investitore (moje prjatelje) iz inostranstva pa bih vas molio da me uputite na jedno mesto gde bih mogao da dobijem sve informacije.
  I pitanje koje me interesuje, da li sa drzavom prvo potpisujemo ugovor o izgradnji solarne elektrane i prodaji struje ili posle izgradnje. Poenta pitanja je da ne bude da mi napravimo elektranu a da posle drzava ne zeli da od nas kupuje struju.
  Hvala unapred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *