Solarni paneli Solarna energija i drustvo Solarna energija – spoj više nauka V deo

Solarna energija – spoj više nauka V deo

Zadnjih nekoliko godina čovečanstvo se susreće sa burnim promenama u klimi i nedostatcima u fosilnim gorivima. Velike kiše i poplave, dugi sušni periodi, uragani, tornada, bure, otopljavanje polova, otpljavanje lednika na planinama, ozonske rupe… delom ili potpuno su posledice destruktivnog delovanja čoveka na prirodu.

Razvoj ekologije u mnogome zavisi od razvoja i primene alternativnih izvora energije.

Takozavana „Zelena energija“ čuva našu okolinu, staništa biljaka i životinja, ublažava efekat staklene bašte. Prevelika koncentracija CO2 ne dozvoljava prirodnu ravnotežu razmene toplote planete Zemlje sa kosmosom, tako da dolazi do globalnog zagrevanja.

Očekuje se da se prosečna temperatura planete poveća za 3oC. Uništenjem svog okruženja čovek uništava sebe.

Zato jako su bitni pokazatelji koji ukazuju na smanjenje emisije štetnih gasova ako se instalira jedna solarna elektrana, ili kućni sistemi (off-grid PV ili grid-tie PV sistemi) integralno posmatrano. U zagađenim sredinama danas se vode intanzivna merenja koncentracije štetnih gasova i čestica, pri čemu se kasnije donosi politika njihovog smanjenja i uvođenja čistih izvora u zajednicu. Na slici  dati su podatci za USA do 2000god klasifikovani po izvoru zagađenja.

Primer poređenja količine emisije prema izvoru zagađenja

Primer poređenja količine emisije prema izvoru zagađenja

Razumevanje ovog problema nije vezano samo za inženjere sistema već za sve stanovnike planete, posebno tamo gde postoji teška industrija. Ozbiljnost problema ukazuje činjenica da je sklopljen sporazum između zemalja o smanjenju emisije štetnih gasova nazvan Kyoto sporazum. Sve potpisnice su dužne da smanje emisiju na propisanu količinu za odeđeno vreme. Prvo vremensko odredište jeste 2012 god. (videti za članice EU portal http://www.energy.eu/). Stroga ograničenja na nivou EU nalažu početak proizvodnje „zelene“ energije. Ovo može biti dodatan podsticaj razvoja i eksploatacije solarnih pretvarača.

Dakle, rezme o solarnoj energiji se može sažeti u par ključnih rečenica: Kompleksnost tematike solarne energije zahteva interdisciplinarnost znanja kako stručnog kadra tako i samog stanovništva kao njegovog krajnjeg korisnika. Međutim, to ne treba da odagna interesovanje. Naprotiv, treba da privuče svojom šarolikošću i atraktivnošću približi i stručnoj i široj javnosti sam problem. Implementacijom jedan ili više solarni panel/a obezbedićemo jeftiniju energiju, zdraviju okolinu, stabilizovati vremenske prilike, pružiti šansu prirodi da diše.

Solarna energija – spoj više nauka IV deo
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *