Energija Sunca

Sunce predstavlja otvoreni fuzijski reactor, koji u svakoj sekundi pretvori oko 600 miliona tona vodonika u helijum (protonsko-protonski lanac), pri čemu se oslobađa ogromna količina energije-solarne energije koja se šalje u svemir (otkrio Hans Bethe 1938god.).

Od ukupno 3,8×1026 W  koju Sunce zrači u svemir, Zemlja primi 1,75 ×1017 W. Oko 30% primljene energije Zemlja reflektuje natrag u svemir, oko 47% zadrži u vidu toplote, oko 23% ide na proces kruženja vode u prirodi dok se ostatak “potroši” na fotosintezu. Čak i fosilna goriva predstavljaju jedan vid akumulirane Sunčeve energije: nafta, gas, ugalj.


Zemlja dodija više energije od Sunca u toku samo jednog sata nego što ljudska populacija upotrebi za jednu godinu. Ukupna solarna energija apsorbovana u Zemljinoj atmosferi, okeanima i kopnu iznosi oko 3.850.000 EJ godišnje. Količina Sunčeve energije koja stiže na površinu planete je ogromna, tolika da je u jednoj godini dva puta veća od svih Zemljinih neobnovljivih izvora energenata.

Ako zamislimo, slika 1, zapreminu kocke i dovedemo je u analogiju sa energijom Sunca koja se dospe na Zemlju u toku jedne godine (1), poređenje sa rezervama primarnih izvora energije i ukupnom godišnjom svetskom potrošnjom energije (7) glasi: sve reserve uglja (4), prirodnog gasa (3), nafte (5) i urana (6) zajedno. Iznos trenutno korišćene Sunčeve energije prikazuje najsitnija kocka (2).

Prema prikazanoj ilustraciji solarne energije uopšte nije eksploatisana ali se može očekivati poboljšanje te situcaije. Kao najčistiji izvor energije, životu na Zemlji pruža održivost i šansu za opstanak. Ovo gorivo budućnosti pored ekoloških zahteva, zadovoljava i praktične: primenom u mnogim sferama života olakšava se život i rad čoveka (na primer, solarni paneli kao izvor energije u nepristupačnim predelima planete).

Ostale stranice pod kategorijom Energija Sunca:

Zračenje Sunca 1. deo

Zračenje Sunca 2. deo

Iradijacija i Insolacija

Kretanje Zemlje

Solarna konstanta

Standardi incidentnog solarnog zračenja

1976 U.S. Standard Atmosfere

Globalno Sunčevo zračenje

Vremenske zone i lokalno solarno vreme

Merni instrumenti zračenja Sunca i Zemlje

Albedo

Solarni uglovi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *