O sajtu

Misija sajta:

U savremenom dobu potrebe čoveka za energijom su znatno povećane, naročito u zadnjih 40-50 god. pri čemu je trend stalnog rasta njene potrošnje. Kako su postojeći izvori energije, a u glavnom su zasnovani na fosilnim gorivima tj. neobnovljivim resursima, počeli bivati maksimalno angažovani u proizvodnji i distribuciji električne energije, pojavio se problem njenog nedostatka a time i rast u ceni (jedan od bitnih faktora rasta cene struje). Izgradnja novih postrojenja je skupa, zahteva dosta vremena, i možda kao najbitnije jeste da emituju CO2, čime utiču na lokalno i globalno zagrevanje atmosfere. Partneri smo sa sajtom TT Group i agencijom za SEO Srbija http://www.seoexpert.rs/.


U cilju smanjenja emisije štetnih gasova u Evropskoj Uniji je pokrenut projekat „Zelena Energija“ koji se zasniva na razvoju i implementaciji alternativnih izvora.  Kao takvi razvijeni su u svetu sistemi koji crpe snagu Sunca (solarni kolektori, solarni paneli i solarni koncentratori, solarna arhitektura), vetra (vetrenjače), vode (hidrocentrale, snaga talasa, geotermalna energija, pa ček se ide dotle da se iskoriste plima i oseka) i biomase.  Naime, radi se obnovljivim resursima koji ne emituju štetne materije u okolinu, čineći da se na taj način ne zagađuje životna sredina; ublažavaju efekat staklene bašte, i u mnogome olakšavaju život i rad savremenog čoveka.  Za jednu državu to donosi i dodatne pogodnosti. Učešćem alternativnoh izvora obezbeđuje se održivost energetskog sistema.

Misija www.solarnipaneli.org

Zato sada, a još više u budućnosti, potrebno je edukovati stanovništvo, kako na informativnom tako i na ekspertskom nivou (naravno za studijske potrebe),  sa ciljem približavanja same ideje alternativnih izvora energije i njene implementacije,  sa jedne strane, i ekološkom aspektu njene interakcije sa okolinom, sa druge strane.  To iziskuje dodadno zalaganje i ulaganje u obrazovne,  a možda i industrijski proizvodne programe.  U tu svrhu je i nastao ovaj sajt,  sa detaljnim opisom konverzije Solarne energije u električnu, uz prikaz raznovrsnosti komercijalnih tehnologija solarnih ćelija.  Obilje informacija ima za cilj što bolje pojašnjenje mnogih efekata kako u astrofizici,  zatim u poluprovodničkoj elektronici,  tako i energetskom dizajnu fotonaponskih sistema.

Nadamo se da će posetioci naći korisne informacije i tako dopuniti svoje znanje iz ove jako aktuelne oblasti.  Svaki predlog,  konstruktivni komentar,  sugestija dobrodošli su ne samo za poboljšanje sajta već i znanja koje će čitaoci dobiti.

Vizija sajta:

Sajt pored edukativnog poseduje i popularistički cilj. Informacije su javno dostupne u vidu lekcija u kojima su obrađeni uglavnom pojedinačni problemi vezani za solarne ćelije i njuhovu upotrebu. Lekcije su podeljene tematski na celine: Astrofizika, fizika solarnih ćelija, raznovrsnost solarnih modula, energetika solarnih sistema, a u ideji su neki opšti prikazi tehnologija solarnih panela, kojih danas ima jako puno kako komercijalnih tako i namenjenih kosmičkim uslovima, i druga bi bila ideja svetlost kao oblikovanje u fotografiji-veza umetnosti i prirode.

Popularistički cilj se ostvaruje kroz merodavnost i uticjanost sajta na polju informacija
o iskorišćenju solarne energije na Ex YU prostorima.  Povećavanjem popularnosti samog sadržaja uvećava se i frekventnost njegog prometa, tako da su svi dobrodošli ukoliko žele saradnju sa nama.

Oba cilja su u funkciji vizije sajta kao prepoznatljivog i uticajanog sajta o solarnoj energiji na Balkanskim prostorima.  U tom cilju, postoje mogućnosti saradnje (kontakt) zainteresovanh organizacija, firmi, škola, pojedinaca.  Svaka dobronamerna ideja je poželjna i dobrodošla.  Javljaju se mogućnosti i afirmisanja. „Vrata su uvek otvorena, neka zraci Sunca obasjaju naš put!

Hvala,
Urednici