Category: Pravna regulativa

Pravna ragulativa za izgradnju i sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije na primeru solarne elektrane u Srbiji. Jako precizan i koncizan pogled na to šta sve treba investitoru od pravne dokumentacije, na samom početku i na kraju.

Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo IOsnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo I

Kao što je započeto u tekstu Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača, sada nastavljamo sa pojašnjenjima terminologije nepohodne budućim investitorima za razumevanje šta znači biti proizvođač električne energije, [...]