Category: Solarni paneli

Solarni paneli su proizvod koji na konvertuju solarnu energiju u električnu. Do pre par godina po ceni i efikasnosti nisu bili konkurentni tradicionalnoj proizvodnji struje, ali danas sa novim tehnologijama su postali pristupačni široj populaciji ali i isplativi za veće solarne elektrane.