LONGi solarni paneli

LONGi logo

 

Zelena Agenda je pred nama, carbon-free tehnologije dolaze u prvi plan, efekat staklene bašte i globalno zagrevanje moraju da se umanji sa konačnim ciljem vraćanja prirodi zdravlja i lepote. Klima se promenila, životno okruženje takođe. Mnogo je napora koji se danas ulažu ne bi li se sve pomerilo ka tome, ali društvo generalno gledano, zaostaje za efektima koji prate moderno doba. Zato se pojavljuju kompanije koje se trude ne samo da obezbede profit i zavladaju tržištem, već da naprave te pomake ka zdravoj planeti.

Zašto baš toliko uopšteni uvod u tekstu o neki solarnim panelima? – pitao bi neko. Razlog leži u tome što govorimo o kompaniji koja trenutno ima najveću proizvodnju fotonaponskih monokristalnih modula na svetu, LONGi SOLAR. I ne samo to, već su na svim TOP 10 rang listama najzahtevnijih testova kvaliteta. Njihovi kapaciteti su toliki da ¼ svetske proizvodnje podpada pod njihovim brendom. Ili, svaki četvrti PV panel je njihov.

LONGi solarni paneli na krovu fabrike.

LONGi solarni paneli na krovu fabrike.

LONGi Green Energy Technology, nekadašnja kompanija Xi’an Longi Silicon Materials Corporation, je najveći kineski proizvođač fotonaponskih panela i učesnik najvećih solarnih projekata u Kini, Indiji, Maleziji, Saudijskoj Arabiji. LONGi je danas najveći svetski proizvođač monokristalnih silicijumskih solarnih ćelija. Osnovana je 2000. godine kao kompanija koja se bavila materijalima u mikroelektronici, sa sedištem u gradu Xian, Kina. Promenila je ime u 2017. godine u LONGi Green Energy Technology Co Ltd. ne bi li se tako bolje predstavila svetu šta radi i koji su joj ciljevi. Naravno, to je bio i ostao, biti broj jedan u po proizvodnji i kvalitetu! Sve se odigralo nakon kupovine LERRI Solar. I od tada neverovatno brzo raste.

LONGi solarni paneli elektrana na zemlji

LONGi solarni paneli elektrana na zemlji.

U početku bio je najveći je svetski proizvođač silikonskog monokristalnog silicijuma. Ali to je bio samo poluproizvod. Shvatili su da ako dobiju konačan proizvod mogu da zaplove u mnogo šire područje biznisa. Zato je LONGi počeo da pravi solarne panele. Brzo je oborio svetske rekorde solarne efikasnosti tri puta u roku od pet meseci. Fast Company ih je uvrstio među „Najinovativnije kompanije 2013“. 2018. godine postigla novi industrijski rekord sa 23,6% efikasnosti konverzije sunčeve svetlosti na p-tipu wafer-a u PERC tehnologiji. Danas je član Silicon Module Super League (SMSL), ili ranije velika šestorka najvećih proizvođača c-Si modula u solarnoj PV industriji. LONGi je jedini proizvođač solarnih panela koji je prema oceni PV ModuleTech Bankability Ratings na listi proglašen AAA ocenom za 2020-tu godinu. Zato su njihovi paneli jedni od najpogodnijih za smanjenje vrednosti LCOE (levelized cost of electricity).

Krajem 2020-te godine, kapaciteti za monokristalni wafer-e za monokristalne solarne panele su dostigli neverovatnih 50GW. Za sada proizvodi oko 35GWp solarnih panela što ga stavlja na prvom mestu u svetu. 2021. godine se mogu pohvaliti rekordnom efikasnošću u P-type PERC fotonaponskih ćelija od 24.06%, kao i postavljanje rekorda modula 22.38%. Njihova serija Hi-MO 4m PV modula sa Mono PERC, Half-cut Cell tehnologijom je produkt pomenutih istraživanja. Mada su u najavi novi paneli sa N-tipom wafer-a koji će rešiti problem LID efekta.

LONGi solarni paneli na polju suncokreta

LONGi solarni paneli na polju suncokreta.

Poseduje vodeću svetsku tehnologiju za rezanje wafer-a putem dijamantske žice i tehnologiju za proizvodnje tanjih ćelija. U 2015. godini postala je prva fotonaponska industrija koja je primenila pomenutu tehnologiju rezanja, promovišući industrijski napredak i smanjujući troškove industrijske proizvodnje.

Paneli pokazuju izuzetne performanse pri slabom zračenja, nizak koeficijent opadanja snage i nižu radnu temperaturu, što na kraju dovodi do visokog prinosa energije.

LONGi solarna PERC ćelija

LONGi solarna PERC ćelija.

Njihova solarna ćelija predstavlja poprilično složen sistem u odnosu na konkurentne proizvođače. Pre svega, to je PERC ćelija koja ima pasiviziranu zadnju stranu i postupak laserskog udubljivanja, što značajno poboljšava efikasnost iste. Takođe, i bifacijalne ćelije (postupak koji omogućavaju ćeliji da apsorbuje svetlost sa obe strane i tako proizvodi više električne energije) su sa PERC tehnologijom povećanja efikasnosti.

Tome dodajmo 9BB ili multibar tehnologija koja povećanjem broja linija i smanjenjem otpora povećava svoju efikasnost. Uz to, data metalizacija nije više trakastog tipa („ribbon“ metalizacija) već u obliku valjkastih žica („wire“ metalizacija).

5BB i 9BB metalizacija solarnih ćelija

5BB i 9BB metalizacija solarnih ćelija.

Nova tehnologija omogućava da svetlost koja dospe do površine ćelije se ne rasipa i odlazi, već da se usmeri ka površini koja će je apsorbovati. Same metalne linije kod 9BB tehnologije zauzimaju 22% manje površine. Takođe, tu treba pomenuti bakar kao osnovu metalizacije ali i srebro koje se dodaje radi poboljšanja provodnosti, tj. smanjenja otpora i time zagrevanja. Uz to, podela ćalije na pola sada je i tok struje kroz busbar-ove kraće a time i otpor manji.

9BB regularna i wire metalizacija

9BB regularna i wire metalizacija.

Pored toga, ćelije su presečene na pola, što je smanjilo disipaciju-zagrevanje istih za ¼ i time učinilo da se karakteristike očuvaju u dužem vremenskom periodu rada. No, da bi se pravilno primenila ova tehnologija, sami moduli su podeljeni. Sada su by-pass diode na sredini panela, odvojene u zasebna kućišta (IP68 zaštita je primenjena radi zaštite by-pass dioda), broj substringova je povećan sa 3 na 6, tako da se dobila ne samo bolja karakterisitka na senku već se i struja deli na gornji i donji deo, pa je zagrevanje modula dodatno umanjeno. Dakle, na tri načina se sada smanjuje disipacija na ćliji, podelom ćelije na pola, primenom 9BB tehnologije i podelom panela na pola.

Pomenimo da pored PERC tehnologije na poleđini ćelije se primenjuje aluminijum BSF sloj što je poboljšalo efokasnost konverzije svetlosti u električnu struju.

Half-cut ćelija LONGi proizvodjača

Half-cut ćelija LONGi proizvodjača.

To je bilo što se tiče solarnih ćelija kao najosnovnijih elemenata fotonaponskog modula. Sada da vidimo kakve su karakteristike ekapsulacije. Primenjena je anti-LID i anti-PID tehnologija što je rezultiralo da opadanje nominalne snage u prvoj godini bude manje od 2%. Ovo je izuzetan napredak. Koeficijent opadanja snage posle prve godine za monofacilne panele je -0.55% dok za bifacialne je još bolji -0.45%.

Samo staklo na prednjoj strani je 3.2mm, ojačano posebnim procesom čime se dobilo premazano kaljeno staklo. Pritisak na koji je standardizovano prednje staklo je 5400Pa, dok poleđina na 2400Pa. Samo staklo je tako tretirano da se prašina slabije zadržava na njegovoj površini. Potom je EVA folija, koja drži ćelije u vakuum pakovanju, posebna zaštita od gubitka svetlosti i smanjenja refleksije, zaštita od vlage i prodora vazuha u unutrašnjost. Zadnji sloj je metalni lim premazan posebnom materijom koja obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od klimatskih uslova, UV zračenja i kiše. Kod bifacijalnih modula to je staklo debljine 2mm sa obe strane.

LONGi opadanje snage tokom vremena

LONGi opadanje snage tokom vremena.

Zato je panel zadovoljava standard UL 1 i 2 za plamen. Nominalna radna temperatura je 45±2oC, serijski napon DC 1500 V, kabal 4 mm2, radni opseg -40oC do 80oC. Otporno je na grad veličine 25mm pri brzini od 23 m/s ili 82,8 km/h.

Podvučimo, LONGi SOLAR se nalazi na Bloomberg Tier 1 Ranking listi. Malo je PV proizvođača koji su to uspeli.

Mora se reći, a to važi i za sve veće svetske proizvođače, paneli se počinju praviti većih dimenzija, oko 2.1 m dužine i oko 1m širine. Lakše i brže se montiraju, daleko manje konstrukcijskih delova se koristi što u mnogome pojeftinjuje cenu solarnog instaliranog sistema.

Standardi koje zadovoljavaju LONGi solarni paneli

Standardi koje zadovoljavaju LONGi solarni paneli.

Na kraju da pojasnimo jedan trend kod proizvođača po pitanju efikasnosti solarnih panela. Procenat konverzije sunčeve svetlosti kod solarnih ćelija je uvek veći nego li kod panela – razumljivo jer kod PV modula, svetlost se prelama i reflektuje sa već pomenutih dodatnih slojeva. No, i pored toga, izvršena je gradacija efikasnosti, prisutna kod iste vrste panela istih dimenzija istog broja ćelija. Razlog leži u nesavršenosti tehnološkog procesa. Zbog toga se istih dimanzija mogu naći paneli snage od 430Wp do 460Wp, sa korakom od 5Wp, ali najveću efikasnost imaju oni od 460Wp. To ne znači da su ovi prethodni loši, već znači da sam proizvođač toliko prezicno vodi računa o isporučenoj snazi da detaljno testira snagu svakog pojedinačno, sve sa ciljem zadovoljenja potrebe kupaca za energijom.

Ranije je bila tolerancija maksimalne snage Pmax (za STC uslove insolacije i ambijent) bila 0/+5% (pozitivna tolerancija), danas jako neprecizno pri proračunu dobijene energije iz solarne elektrane. Svaki panel bi imao snagu od 430Wp do 441.5Wp, tj opseg od 21Wp, tolerancija koja je za današnje proračune prevelika, i unosi više nepouzdanosti u ukupnom bilansu energije koja se dobija tokom jednog vremenskog perioda.

Prema tome, LONGi SOLAR jeste jako ozbiljan proizvođač solarnih panela, odgovran i posvećen sprečavanju efekta staklne bašte i energetskoj nezavisnosti. Zato možemo sa pravom očekivati da će se pojaviti na tržištu balkanskih zemalja koje, na žalost, kaskaju za industrijskim razvijenim svetom.

2 thoughts on “LONGi solarni paneli”

  1. Poštovani,

    zainteresovana sam za kupovinu Solarnih panela.Kako se mpgu informisati o cienama*?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *