Globalna proizvodnja solarne energije trpi udarac usled zagađenosti vazduha

Prema novoj studiji, čestice vazduha i njihova akumulacija na solarnim ćelijama smanjuju proizvodnju energije za više od 25 procenata u određenim delovima sveta. Najteže pogođene regije su i one koje najviše ulažu u instalacije solarnih energija: Kina, Indija i Arapsko  poluostrvo.

Studija je objavljena 23. juna u časopisu Environmental Science & Technology Letters.

„Moje kolege u Indiji su mi pokazivale neke svoje solarne instalacije na krovu, a ja nisam mogao da verujem koliko su paneli bili prljavi„, rekao je Majkl Bergin, profesor civilnog i ekološkog inženjerstva na univerzitetu Duke i vodeći autor studije. „Mislio sam da je prljavština morala da utiče na njihovu efikasnost, ali tamo nije bilo ikakvih studija za procenu gubitaka, tako da smo sastavili sveobuhvatni model kako bismo to uradili“. Настави са читањем „Globalna proizvodnja solarne energije trpi udarac usled zagađenosti vazduha“

Razvoj solarne energije u Nemačkoj za period janiar 2009 – januar 2013

Razvoj solarne energije u NemackojRapidni razvoj solarne energije u svetu se dešava zadnjih 4 godine, i takav trend se danas nastavlja. Razvijene države se itekako oslanjaju na razvoj obnovljivih izvora energije, na njihovom uspehu značajno temelje i svoje parametre razvoja društva u celini. Očito je da energije globalno nedostaje, i kako bi se sprečavao dalji rast cene električne energije prišlo se postavljanju obnovljivih izvora koji pored ekolokih imaju prednost u brzini instaliranja. Na taj način se brže dogovara na povećanje zahteva za strujom  nego li da se krene u izradu jedne velike hidroelektrane ili termoelektrane. Настави са читањем „Razvoj solarne energije u Nemačkoj za period janiar 2009 – januar 2013“

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo II

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija drugi deoNastavak teksta o investicijama u solarnu energetiku na ovim prostorima Balkana. Srbija je krenula tim oprezno i polako putem razvoja energetike, te je neophodno spoznati trenutno stanje ne bi li se taj korak ubrzao i uveo novu epohu energetike što lakše i pouzdanije. Čitaoce molimo da sve napisano uzmu sa jednom kritičkomnotom i da daju svoj doprinos kroz komentare. Hvala. Zato ćemo nastaviti sa konkretnim pitanjima i postaviti teze kroz odgovre. Настави са читањем „Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo II“

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo I

mali solarni autonomni sistemPoštovani, sledeća rasprava je samo individualni pogled na situaciju u „solarnu“ energetiku, uz pojašnjenje da se uložio veliki lični trud i rad u prikupljanju podataka, ne bi li se dobila što veća objektivnost informacija. Inače je napisan za intervju u specijalizovanom časopisu o biznisu i finansijama, kao i industriji.  Zbog obimnosti, tekst će biti podeljen u dva dela.

Uvod za priloženu strukturu analize: Pristupiće se postavljanju konkretnih pitanja na koja će se pružiti što detaljniji odgovori. Možda je to za analizu neuobičajena forma, ali zbog kompleksnosti tematike nužno je da se što opsežnije da osvrt na konkretne upite. Činjenice su proverljive, zasnovane na višegodišnjem praćenju solarnih investicija i cena u svetu, na edukaciji u oblasti solarnih ćelija i modula, kao i na iskustvu nekih firmi koje se bave montažom. Mnoštvo je literature i tekstova u časopisima i na netu  koji potkrepljuju tvrdnje, ali naravno, ovde prezentovanih iz ugla jedne osobe. Zato, svaka konkretna sugestija je dobrodošla, čak je i jedan od ciljeva analize probuđivanje razmišljanja i polemike ne bi li se stanje poboljšalo i krenulo ka održivom razvoju drštva u celini. Evo tih pitanja i odgovora njihovih: Настави са читањем „Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo I“

Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energiju

Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energijuVeć neko vreme cene solarnih panela polako padaju iako tržište solarne energije je malo zauzdano kontrolom vlada država. Instalirane snage u rzvijenim zemljama Evrope, posebno u Nemačkoj i Italiji su postale jako velike, te su obaveze prema povlašćenim proizvođačima električne energije jako opteretile budžet pomenutih država, a time i potrošače, bilo da su pravna ili privatna lica. Ako se samo baci pogled: cena struje u Evropi za kWh iznosi iznmeđu 20 i 30 evro centa što je već daleko više od same Feed-in Tariff-e za solarnu energiju koja ima najveći iznos od svih ostali  obnovljivih izvora. Tako se već došlo do magične granice da subvencija za obnovljive izvore energije bude niža nego sama cena struje u prodaji, čime se rasterećuje državna kasa u potpunosti a ceo teret prebacuje na potrošača. Ideja je da ceo energetski sistem u finansijskom smislu postane samoodrživ! Uzgred pomenimo da su limitirajući faktor pored novčanih opterećenja države i tehnička: dozvoljeni šum u mreži i dozvoljene oscilacije u snazi ukupne mreže. Настави са читањем „Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energiju“

Globalno zagrevanje ? Klima – Deo I

Globalno zagrevanje ili Climategate ?Trenutna dešavanja sa zimom – nezapamćene padavine i Sibirske temperature u gradovima širom Balkana, a posebno kod nas, kao i minulo suvo leto, probudili su našu znatiželju za klimatskim dešavanjem i posledicama zbog povećane potrebe za energijom, posebno zelenoj energiji, ali i na životnu okolinu – ekologiju. Svedoci smo da se klima promenila, nekako proleće brzo prođe, isto i jesen, dok zima i leteo traju znatno duže praćene međusobno izrazitim klimatskim suprotnostima. Zato se pojavilo jedno razumno pitanje: Globalno zagrevanje ili globalno zahlađenje? Jer nekako niske temperature nam daju pravo da postavimo to pitanje i pogledamo „ispod haube“, tj. uradimo svoje malo istraživanje na ovu temu. Time ne želimo umanjiti ni jedan pogled niti stav, samo želimo sagledati činjenice iz različitih uglova radi celovitog pristupa problemu, naravno koliko smo to u mogućnosti da uradimo! Kao što se da zapaziti, već neko vreme se naša klima čudno ponaša: Leta postaju suva i vrela a zime jako hladne i sa dosta padavina, a prognoze vremena meteorologa kažu da će se takav trend nastaviti i narednih godina! Настави са читањем „Globalno zagrevanje ? Klima – Deo I“

Cena struje u Srbiji u 2011

cena struje u Srbiji u 2011Cena struje u Srbiji je promenjena od 1. Aprila meseca 2011. godine. Ovde će se dati kratak spisak cena po kategoriji i tarifama. Pored toga daće se i pojašnjenje o popustu na plaćanje kod redovnih platiša. Ono što je bitno jeste da se razjasne uslovi pod kojima se stiču uslov za popust na prispelom računu. Ideja teksta jeste da se alarmira na povećanu potrošnju i ukaže na potrebu za savesnijim odnosom ka energiji. Kako je energetska efikasnost mala u Srbiji i okolnim zemljama u odnosu na razvijene savremene stambene sisteme, industrijske sisteme, distributivnu mrežu Zapadne Evrope, važno je istaći da će se sa svakim korakom ka rešavanju ovog problema učiniti mnogo. Tako na primer je obračunato da se kod nas troši pet do šest puta više energije po jedinici bruto društvenog proizvoda. Tome treba dodati da se u Srbiji troši prosečno 228 kWh / m2 a u zemljama Evropske Unije 138 kWh / m2 po jedinici površine stambenog prostora. Dakle, imamo obavezu porema sebi samima da tu sliku poboljšamo. Inače, ovde možete pogledati sam Zakon o Energetici 2011. Настави са читањем „Cena struje u Srbiji u 2011“

Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo II

Sjenica i Pester

Kako je već pomenuto u tekstu „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I”, Pešterska visoravan a pogotovo Sjenički okrug su jako bogati zelenom energijom. Pored obilja sunčeve insolacije u toku godine, dati kraj poseduje dosta i biomase takođe obnovljivog energenta. Pored neupotrebljivih delova letine, neiskoršćenih otpadaka od drveta, itd., energetski potencijal leži i u vetru (energiji vetra za elektrane), koji na ovim visinama itekako mogu da budu zastupljeni (kod procene kapaciteta za vetro-elektrane mora se voditi računa o poštovanju i neugrožavanju staništa ptica).  Ovako prelepu prirodu ne smemo poremetiti niti bar malo izmeniti, jednostavno je ostaviti netaktnutom, sa jedne strane, a sa druge, uz ovakve investicije otvoriti joj vrata za održiv i nesmetan razvoj stanovništva. Čak bi se i energetski ceo taj deo jako bolje osigurao u snabdevanju, te ne bi se  zavisilo od same cene struje niti njenih skokova. Настави са читањем „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo II“

Beogradski sajam energetike 2011

Beogradski sajam energetike 2011Već duži niz godina se na Bogradskom sajmu jednom godišnje održava sajam energetike i tehničkih dostignuća u toj industriji. Po prvi put organizovan 2005 godine, sa ciljem popularizacije oblasti energetike u javnosti i stvaranju platforme za ulaganje u srpsku energetiku. I ove godine od 12 do 14 Oktobra na sajmu „Energija 2011“ imali smo priliku da posetimo štandove kompanija koje ili su ili planiraju da dođu na naše tržište. Pre svega, sam sajam je pružio još jednu priliku da se razmene ideje i iskustva kao i upoznaju investitori sa mogućnostima koja su, po mnogima, jako privlačna za ulaganje. Pored investiranja u postojeće kapacitete i gradnji novih konvencionalnih (fosilnih) izvora, poslednjih godina se otvorilo novo tržište-tržište na polju obnovljivih izvora energije: solarna energija (posebno za dobijanje električne energije iz solarnih panela), energija vetra, energija biomase, geotermalna, hidro-energija i energija iz otpada. Zato se posebno popularizovala zelena energija sa idejom povećanja energetske efikasnosti na svim poljima. Okupio je preko 250 izlagača iz 11 zemalja. Настави са читањем „Beogradski sajam energetike 2011“

Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I

Srbija Sjenica mapa

Energetski resursi Srbije u obnovljivim izvorima su potencijal koji je potrabno iskoristiti, kako za razvoj lokalne privrede i društva, tako i  energetske efikasnosti u zemlji. Popularizacija ekoloških projekata otvara mogućnost da i sredine poput Sjenice budu investiciono atraktivne nudeći dodatne pogodnosti u promociji istih. Uz to, postoje i olakšice koje pružaju fondovi EU za „zelenu energiju“ kojim se dodatno mogu rasteretiti ulagači.

I dok smo na samom početku teksta, potrebno je istaći da se ne radi o najavljenom projektu neke kompanije, domaće ili strane, već da se radi o studiji koju smo uradili zarad pronalaženja i određivanja najbolje lokacije na tlu Srbije sa najpovoljnijom klimom gde bi se izgradila solarna elektrana. Sam naslov pored svoje “zvučnosti” i popularnosti, ima za cilj prikupljanja svih onih zainteresovanih strana za solarnu energiju da se upute ka jednom prelepom i ekološki čistom kraju, investiraju i pomognu privredi. Nadamo se da će tehnički parametri potkrepiti kako tvrdnju za lokaciju tako i mogućnost izvođenja samog projekta “grid-tie PV sistema”.

Solarne elektrane su počele da privlače sve veću pažnju stalnim padom cene solarnih panela kao i povoljnim Feed-in Tariff-ama, tj. subvencijama države odnosno strane koja vrši otkupljivanje. Pored toga savremena dešavanja u svetu na polju proizvodnje električne energije diktirala da se mnogi nuklearni pogoni u narednih 10-15 godina zamene solarnom energijom. Primer nam daje odluka Nemačke koja napušta koncept velikih nuklearki i okreće se obnovljivim izvorima (OIE). Tu je i odluka Vlade Japana da podrži još više FiT za zelene projekte, dok se sa druge strane otvaraju tržišta Kine, Indije i USA kao ogromni pokretači daljem razvoju solarne industrije.

Настави са читањем „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I“

Google i SolarCity, nov podstrek solarnim projektima

ATHERTON Solar Shingle RoofPoslednjih nekoliko meseci u USA se počelo sa promocijom obnovljivih izvora energije, posebno solarne i vetro energije. Nakon kraha Feed-in Tatiffe u Italiji i drugim investiciono značajnim zemljama, kao i berzanskog poremećaja proizvođača solarnih panela, mnoge zemlje uvidele  su šansu da donesu nove, prilagođenije uslove za ulaganje u OIE. Zato se pojačavaju angažovanja za otvaranjem novih tržišta, poput Amerike, Indije, Kine, Japana i Australije. Kada je Amerika u pitanju, treba dodati i projekate u Kaliforniji: „Go Solar California”  pod nazivom „milion solarnih krovova” („Million Solar Roofs”), i „California’s 33% Renewables Standard” koji se odnosi da 1/3 energije bude iz obnovljivih izvora do 2020. godine („Renewable Portfolio Standard” (RPS). Uz sve to treba dodati da prosečna cena električne energije u ovoj zemlji raste za 5% godišnje. Tako je IT gigant Google  prepozanao trend i „krenuo” u pravcu pordške razvoju solarnih projekata i boljim uslovima povraćaja investiranja (ROI). Настави са читањем „Google i SolarCity, nov podstrek solarnim projektima“

Suntech Arizona solar

Suntech Goodyear AZU susret novim tržištima mnoge kompanije solarne opreme izlaze ne samo putem razvoja dilerskih mreža, već postavljaju celu proizvodnju u neposrednoj blizini. Dosta je takvih primera ali jedan je karakterističan. Radi se o Suntech-ovom novom postrojenju nadomak Phoenix u Goodyear-u, Arizona otvorenog 8. Oktobra 2010. god. Kineska kompanija sa Nemačkim značajnim uticajem u razvojnom delu, odlučila se za otvaranje fabrike (namena sklapanje polikristalnih panela snage 280Wp) i na tlu USA, kako bi se konkurentski pozicionirala na tom tržištu. Naime, USA, Indija i Kina u analizama se predstavljaju najperspektivnijim budućim tržištima solarnih panela i ostale opreme, čime se strateški potezi Suntech-a itekako opravdavaju.

Настави са читањем „Suntech Arizona solar“

Forum Solar Balkans 2011

forum solar balkans 2011Da se područje Balkana razmatra kao buduće investiciono tržište u oblasti solarne energije, posebno PV sistema, potvrđuju i poruke koje su se mogle čuti na biznis forunu „Solar Balkans 2011“ pod okriljem 7th Congress and Exhibition on EE & RES .Kao mesto skupa određena je Bugarska koja po svojim ulaganjima i najavljenim investicijama u PV energetici daleko ispred ostalih zemalja Balkana. Pored toga, njena Feed-in Tariff-a, ROI i vreme trajanja ugovora investiciono povoljniji od zemalja u okruženju. Zato su na forumu, koji je imao i karakter sajma, učestvovali ključni ljudi iz „Solarnog Biznisa“ Italije, Belgije i Nemačke, trenutno vodećih zemalja po ulaganjima u solarne sisteme. Njihovo iskustvo koje se tom prilikom moglo čuti, upozoravalo je na trend u svetu da se alternativni izvori sa pomoćne energetske grane polako postavljaju u ravnopravan nivo sa fosilnim gorivima. Настави са читањем „Forum Solar Balkans 2011“

Googleplex Solar

Google Solarni paneliDa se ne čeka, već da se ozbiljno razmišlja o uštedi i ekologiji, najavla je poznata firma Google kroz svoj projekat Googleplex Solar. Projekat je realizovan u prvoj polovini 2007. godine, i pušten 18. Juna iste, najveći korporacijski projekat do tada u USA. Naime, instalirano je 1.6MW solarnih panela na krovovima Googleplex-a, ukupno šest krone površine, ostvarenih sa ukupno 9212 panela proizvođača Sharp Solar Energy Solutions Group-e. Instalirana snaga može da snabdeva 1000 domaćinstava ili da zadovolji 30% „pik” potreba za energijom pomenutog kompleksa. To je uglavnom danju kada je i solarne energije najviše.

Настави са читањем „Googleplex Solar“