Solarni paneli Cene solarnih panela,Rasveta Solarna Autobuska Stanica

Solarna Autobuska Stanica

solarno autobusko stajalištePre nego što se predstavi jedan proizvod, a danas ih u oblasti solarne energije ima podosta, mora se pojasniti mala futuristička konotacija u nazivu. Naime, iako se radi o nazivu poput onih iz SF priča, fantastičnih filmova, sam sebe aposolutno potkrepljuje namenom proizvoda i izvorom energije za osvetljenje „Solarna Autobuska Stanica“. Ideja je da se obezbedi ekološki pristup u nekoj urbanoj sredini, da se obnovljivi izvori energije (OIE) počnu primenjivati i u javnom životu građana, i da se olakša ekonomsko opterećenje gradskog budžeta. Sunčeva energija je ovim projektom pokazala još jednu stranu mogućeg učešća u pobošljanju životnog staništa i okoline. Pored toga, koriste se štedljiva LED rasveta.

Pored novina koje nosi, sam projekat je atraktivan za mnoga turistička mesta i glavne centre društvenog dešavanja. Na samom krovu bi bio postavljen sistem solarnih panela (snaga se proračunava na osnovu geografskog položaja i okoline oko samog stajališta) sa autonomijom koja je obezbeđena batreijama , ukopanim u zemlju. Električna šema celog energetskog sistema data je narednoj slici.

blok sema solarne autobuske stanice

Solarni paneli koji se koristi za konverziju svetlosti su različite snage, od monokristalnog ili polikristalnog silicijuma. Naravno, ako bi se ukazala potreba postavila bi se dva ili više panela. Standardne karakteristike: nakon 10god pikovana snaga padne na 90%, dok nakon 25god. upotrebe snaga pada na 80% od početne vrednosti.

Batejska jedinica je jako bitan deo ovog kola i mora da obezbedi dovoljnu autonomiju solarnog sistema. Kod ovih sistema praksa je da se baterijska jedinica sastoji od dve baterije po lampi, ukopane u čvrstu plastično kućište odmah pored lampe. Garancija je obično 3-5 godine, dok je životni vek 5 do 8 godina, mada se naglašava da životni vek u mnogome zavisi od načina eksploatacije. Optimalna temperatura je 25oC, dok na -15oC kapacitet opadne na 65%. Unutrašnji otpor je 4.5mΩ, maksimalna struja punjenja 25A. Na slici 11 se vidi zavisnost napona od vrednosti struje pražnjenja baterije.

solarna autobuska stanica


Solarni Kontroler punjenja baterijske jedinice je takođe neophodan, ali sa posebnim mogućnosti, i to za automatsku kontrolu svetla i punjenja baterija. Posebno prilagođen osvetljenju pruža PWM vid napajanja („Pulse Width Modulation”). Naime radi se o posebnom, naprednom načinu napajanja prema kome se precizno kontroliše napon punjenja baterije iz solarnog sistema. Poželjno je da poseduje neki displej kako bi se jasnije imao uvid u baterijsku jedinicu. Dakle, ovom komponentom se obezbeđuje očuvanje baterijske jedinice i time što duži njihov vek eksploatacije.

solarna autobuska stanica bocni profil

Komponente za Solarnu autobustku stanicu:

* 2x solarni panel

* 2x LED svetla

* 4-6 x GEL baterija 120Ah/12V (poželjna autonomija 5 dana sa punim baterijama)

* 1x kontroler punjenja

* 3 ili višekutija za baterije (ukopava se u zemlju)

* Solarni kabal Al/4mm2 (minimalna potrebna dužina 6m)

* Pripadajuci alu. elementi za samu autobusku stanicu

* Čelična osnova za stanicu (nosilni elementi)

* Drveni elementi za klupu.

Kako je rečeno, koristi se i LED sijalice (donja slika pokazuje karakteristike namenjenih LED svetiljki) radi uštede u energiji, koje daju osvetljenje samom prostoru, ili čak da osvetljavaju neki reklamni bilbord u pozadini. Opcija ima dosta, tako da se može ponuđeno rešenje modifikovati radi zadovoljenja potreba. Čak, kao jeftinija varijata može biti i sama nadogradnja postojećih autobuskih stajališa.

LED za solarnu autobusku stanicu

Jednostavan dizajn solarnog projekta i praktičan pruža dobar osnov za unapređenje okoline i životnog prostora stanovnika nekog urbanog prostora.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *