Solarni paneli Solarna energija i drustvo Solarna energija – spoj više nauka IV deo

Solarna energija – spoj više nauka IV deo

Kod kućnih instalacija potrebno je poznavati prosečnu mesečnu potrošnju ili snagu pojedinačnih električnih aparata stalno ili povremeno priključivanih na mrežu. Kako se radi o velikim strujama čak i kod kućnih varijanti potrebno je voditi računa o vrsti instalacije, snazi invertora i regulatora (kod grid-tie PV sistema). Dodatan problem dolazi sa postavljanjem autonomnih sistema sa baterijskom jedinicom (off-grid solarni sistem). Tu treba imati podataka o maksimalnom pražnjenju baterije pri kome ne dolazi do degradacije karakteristika. Drugo, samo instaliranje solarnih panela obaljaju osobe sa verifikovanim kvalifikacijama. U razvijenim zemljama tome se pridaje velika pažnja, pohađaju se posebni kursevi sa završnim ispitom, jer i mala greška može dovesti do paljenja celog objekta.


Savremeni trend povećanja potrošnje električne energije i permanentno povećanje cena fosilnih goriva povlači za sobom ekonomske poteze koji se mogu okarakterisati: Alternativni izvori energije postaju nezaobilazni deo svakog budućeg domaćinstva. Engleski stratezi u energetici prognoziraju da će 2013/14 doći do izjednačavanja cene struje dobijene fosilnim gorivima i onih dobijenih iz fotonaponskih sistema, pri čemu će cena prvih nastaviti sa rastom, dok cena energije iz alternativnih izvora nastaviće da pada, slika 1. Prema tome, potrebno je bar neko znanje iz kretanja cena i ekonomike energetike ako bi se želelo efikasno projektovanje kako kućnog budžeta namenjenog računu za struju, tako i dobiti kada se radi o proizvodnji.

Poređenje trenda cena na malo

Slika 1. Poređenje trenda cena na malo kWh dobijenih iz distributivne mreže i PV sistema

To pokreće kako industriju samih solarnih panela tako i prateće elektronike, kablova, baterija, dodatne opreme. Na primer, ako se malo bolje pogledaju cene baterija u USA se ne menjaju već nekoliko meseci, dok u Evropi beleži veće oscilacije. Takvi pokazatelji tržišta mogu samo inicirati dodatna ulaganja. Zato su proširenja proizvodnih kapaciteta postala velika, dok se sa tim paralelno ulaže u istraživačke projekte vezanih za solarnu energiju. Pokretanje proizvodnje ovako tehnološki naprednih proizvoda ima ne samo uticaj na standard već i na intelektualno uzdizanje društva, preko same obuke visokog kadra do običnog radnika.

Solarna energija – spoj više nauka V deo

Solarna energija – spoj više nauka III deo


1 thought on “Solarna energija – spoj više nauka IV deo”

  1. Clanak je dobar i istina je da za efikasno koriscenje solarne energije treba poznavati i spojiti vise nauka. Medjutim, kada sam prvi put citao slicne clanke i literaturu to me je moram priznati samo udaljilo od svega, sto sam vise citao sve vise se cinilo da je to neka “velika nauka”.
    Moji prijatelji su prakticnu primenu solarne energije potpuno banalizovali do te mere da su sami napravili funkcionalan solarni kolektor od starih limenki i nesebicno objavili detaljno uputstvo.
    Koga zanima moze da pogleda na solar.freeonplate.com
    Mislim da definitivno treba krenuti od neke samogradnje a tek zatim upijati znanje kroz literaturu i clanke o solarnoj energiji. Samo na taj nacin vas svi ovi detalji nece preplasiti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *