Cena struje u Srbiji

Cena struje SrbijaEnergetski sistem Srbije beleži svake zime, a u zadnje vreme i leti, opterećenja zbog povećane potrošnje energije. Permanentno, svake grejne sezone dolazi do poteškoća u proizvodnji i distribuiranju prevelike količine električne energije. To dovodi do uvoza struje koja, takvog porekla, uopšte nije jeftina. Dosadašnji rekord u potrošnji je 159.5 GWh u jednom danu. Ako se pogledaju podaci Agencije za energetiku Republike Srbije videće se da su gubici u distribuciji energije 15% (što je oko dva puta veće od proseka nego u EU), čineći da i sama mreža trpi povećana opterećenja.  U narednih petnaest godina prognoze su da će potrošnja električne energije skočiti za 20%. Zato se ulažu dodatna sredstava za smanjenjem tih gubitaka i povećanju energetske efikasnosti uopšte. U periodu od 2008. do 2015. godine očekuje se prema njihovim analizama „rast potrošnje električne energije u industriji od oko 2.7% godišnje i nešto blaži rast potrošnje na niskom naponu od oko 1.4% godišnje”.

Trenutne cene struje i subvencionisane struje u Srbiji date su u tabeli dole. Pravila i obaveze kupca i povlašćenog proizvođača zaključuju se na period od 12 godina.

Prema objašnjenju Agencije za energetiku, cenu električne energije čine troškovi proizvodnje, uvoza, trgovine na veliko i malo i radnika sa Kosmeta sa raspodelom: 63.5%, distribucije 30% i troškovi prenosa 6.5%.

Srednja cena struje
0.045-0.055€/kWh
Industrijska cena struje
0.058€/kWh
Cena struje za domaćinstva
0.053€/kWh
Cena struje iz vetrogeneratora
0.095€/kWh
Cena solarne struje

0.23€/kWh

Vreme trajanja ugovora za otkup
struje iz obnovljivh izvora

12 godina

Srednje cene struje variraju zbog promena kursa evra na dan poskupljenja i dan prikaza. Srednja cena struje za datum 01. Marta 2010. kada je uspostavljena ova vrednost iznosila 0.055€/kWh (uračunat PDV od 18%) za vrednost evra od 99,6581 din (podatak Narodne Banke Srbije ), sa tendencijom pada i današnjom vrednošću između 0.045-0.050€/kWh. Ove vrednosti su za oko 60% manje od proseka u okruženju. Poređenja radi u avgustu 2008 god. cena struje je iznosila 0.077€/kWh, više nego u mnogim Evropskim zemljama, na primer Estonija 0.0601€/kWh, Francuska 0.0615€/kWh, Bugarska 0.0649€/kWh, Finska 0.0674€/kWh. Zato se planira povećanje cene struje za navedenih 60% uz dodatke koji se odnose na inflaciju i kurs dinara. Planovi su da EPS ponovo uspostavi cenu od 0.103€/kWh, tržišno konkurentnu do 2015 god. Pored toga, Srbija će postati investiciono isplativa sa ostvarenjem ovih planova.


U Srbiji postoji jedan odnos koji nije svojstven ostatku Evrope. To je odnos cene električne energije za privredu i cene električne energije za domaćinstva, slika naniže. Svuda je taj odnos manji od jedinice dok je u Srbiji veći, tj. skuplja je industrijska struja od struje koja se distribuira privatnim licima. Uz to treba dodati da su u 2009 god. učešće u potrošnji domaćinstva ostvarila sa 53%.

Poredjenje cena elektricne energije

Cena električne energije za privredu i domaćinstva u maloprodaji,
(u € za 100 kWh, u prvom polugođu 2009. godine, izvor EUROSTAT)

Ulaganje u obnovljive izvore energije (posebno u energiju vetra i solarnu energiju) u narednih četiri godine neće bitno uticati na cenu struje koju će plaćati potrošači, svega 1.8%, dok će se smanjiti emisija štetnih gasova za 10%. U protivnom, Srbija će morati da  poveća uvoz struje sa 1.366 milijardi kWh u 2009 godini (izveštaj EPS-a ) na 4 milijardi kWh u 2014 godini, što znači tri puta više. Detaljnije objašnjenje pogledati u priloženoj reportaži:

Strategija racionalizacije potrošnje će se odvijati u nekoliko pravaca:

  • povećanje cene električne energije i ispravljanje dispariteta cena osnovnih energenata,
  • supstitucija korišćenja električne energije za grejanje drugim energentima,
  • smanjenje gubitaka u distribuciji električne energije,
  • smanjivanje sopstvene potrošnje u objektima EPS-a, a posebno u termoelektranama,
  • stimulisanje korišćenja energetski štedljivih uređaja i materijala.

Pored toga veliki napori će se učiniti ka smanjenju gubitaka u distributivnoj mreži. Zato se planiraju velika ulaganja od oko devet miliardi evra do 2015 godine. Kao dodatak celokupnoj slici energetkog sistema mora se dodati i obaveza otvaranja tržišta energije Srbije na osnovu Ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Na osnovu tog ugovora Srbija se obavezala otvaranju tržišta za domaćinstva do početka 2015 godine.

Kalkulator potrošnje električne energije za mesec dana on line možete koristiti ovde, dok cenovnik za domaćinstva ovde. Bitno je naglasiti da su cene za domaćinstva date bez uračunatog PDV-a koji iznosi 18%.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *