Solarni paneli Solarna energija i drustvo,Vesti Godina Energetske efikasnosti u Srbiji

Godina Energetske efikasnosti u Srbiji

Energetska EfikasnostU sredu 22. Decembra 2010. potpisana je Deklaracija o proglašenju godine 2011. godinom energetske efikasnosti.

Ceo projekat je razvijen od strane Agencije za energetsku efikasnost Srbije. Inicijatori akcije su gospodin mr Bojan Kovačić, zamenik v.d. direktora agencije i gospodin Marko Savić, programski direktor Centra za monitoring i evaluaciju.

Značaj ovakvig događaja video se u samoj organizaciji i učesnicima koji su prezentovali planove za naredni period na polju uštede energije i zaštite životne sredine.

U Rektoratu Beogradskog Univerziteta pored pomenutih nosilaca projekta govorio je i Ministar rudarstva i energetike prof. dr Petar Škundrić. Prema njegovim rečima cilj projekta je povećanje nivoa energetske efikasnosti i to kroz dva uporedna delovanja: radiće se na samom energetskom sistemu u pravcu rekonstrukcije energetskih postrojenja i dovršavanju projekta pametnih mreža za prenos i distribuciju električne energije, dok druga aktivnost je na polju ekologije.

Naime, u 2010. goini je započeto sa radom na smanjenju gubtaka prilikom distribucije od današnjih 15% na 5-10% što je Evropski prosek. Da samo napomenemo da je to projekat širih razmera jer je i Crna Gora potpisala ugovor sa Italijom za izgradnju novih distributivnih linija u dužini od 450km (visokonaponski kabal od 1000MW između Peskare i Tivta, 375km u moru i 75km na kopnu). Kod rekonstrukcije se planiraju uložiti u naradne pet godine 4 miliarde evra.

Sve ovo je u skladu obaveza Srbije na osnovu Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i obaveza otvaranju tržišta za domaćinstva do početka 2015. godine. U osnovi je proces unapređenja ekonomske efikasnosti trgovanja električnom energijom kroz razvoj regionalnog tržišta električne energije, tj. liberalizaciji cene struje u Srbiji (SEE REM ili noviji naziv ECSEE).

Drugo delovanje usmereno je ka projektima ekologije i zaštiti životne sredine. Tako se planira ulaganje oko 1.2 miliarde evra u očuvanju životne sredine.

Prema rečima ministra u ovoj strategiji inkorporirani su idejni projekti energetskih parkova bez emisije štetnih gasova, kao i planovi novog zakona o racionalnoj upotrebi energije. Ovu dekleraciju su pored mnogih predstavnika vlade republike Srbije podržali i Radna grupa za zaštitu životne sredine UN u Srbiji i „World wild life” fonda u Srbiji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *