Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I

Srbija Sjenica mapa

Energetski resursi Srbije u obnovljivim izvorima su potencijal koji je potrabno iskoristiti, kako za razvoj lokalne privrede i društva, tako i  energetske efikasnosti u zemlji. Popularizacija ekoloških projekata otvara mogućnost da i sredine poput Sjenice budu investiciono atraktivne nudeći dodatne pogodnosti u promociji istih. Uz to, postoje i olakšice koje pružaju fondovi EU za „zelenu energiju“ kojim se dodatno mogu rasteretiti ulagači.

I dok smo na samom početku teksta, potrebno je istaći da se ne radi o najavljenom projektu neke kompanije, domaće ili strane, već da se radi o studiji koju smo uradili zarad pronalaženja i određivanja najbolje lokacije na tlu Srbije sa najpovoljnijom klimom gde bi se izgradila solarna elektrana. Sam naslov pored svoje “zvučnosti” i popularnosti, ima za cilj prikupljanja svih onih zainteresovanih strana za solarnu energiju da se upute ka jednom prelepom i ekološki čistom kraju, investiraju i pomognu privredi. Nadamo se da će tehnički parametri potkrepiti kako tvrdnju za lokaciju tako i mogućnost izvođenja samog projekta “grid-tie PV sistema”.

Solarne elektrane su počele da privlače sve veću pažnju stalnim padom cene solarnih panela kao i povoljnim Feed-in Tariff-ama, tj. subvencijama države odnosno strane koja vrši otkupljivanje. Pored toga savremena dešavanja u svetu na polju proizvodnje električne energije diktirala da se mnogi nuklearni pogoni u narednih 10-15 godina zamene solarnom energijom. Primer nam daje odluka Nemačke koja napušta koncept velikih nuklearki i okreće se obnovljivim izvorima (OIE). Tu je i odluka Vlade Japana da podrži još više FiT za zelene projekte, dok se sa druge strane otvaraju tržišta Kine, Indije i USA kao ogromni pokretači daljem razvoju solarne industrije.

Настави са читањем „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I“

Solarni Panel

solarni paneli na krovuSnaga pojedinačne solarne ćelije je mala (do1 ili 2 Wp), pa se kao takva ne bi mogla šire upotrebljavati. Zbog toga se PV ćelije mehanički i električno vezuju u veće celine koje se nazivaju solarni modul ili solarni panel (skup jednog ili više električno povezanih modula). U cilju dobijanja što većih snaga, moduli se po istom principu vezuju u tzv. fotonaponske panele, a potom u polja solarnih panela, čije snaga može biti i nekoliko desetina MW. Dakle, solarni panel predstavlja polje međusobno povezanih ćelija od 30-36 serijski ili paralelno vezanih. Kada zračenje Sunca dospe na površinu solarne ćelije prizvodi se napon od oko 0.5V, tako da je ukupan napon PV modula od 15-18V.

Ako dva 40Wp fotonaponska panela, koja daju napon 16V i struju 2.5A, povežemo paralelno (slika 1a) oni će davati napon 16V i struju 5A, a ako ih vežemo redno (slika 1b) davaće napon 32V i 2.5A. U oba slučaja snaga će biti ista 80W.


Настави са читањем „Solarni Panel“

Google i SolarCity, nov podstrek solarnim projektima

ATHERTON Solar Shingle RoofPoslednjih nekoliko meseci u USA se počelo sa promocijom obnovljivih izvora energije, posebno solarne i vetro energije. Nakon kraha Feed-in Tatiffe u Italiji i drugim investiciono značajnim zemljama, kao i berzanskog poremećaja proizvođača solarnih panela, mnoge zemlje uvidele  su šansu da donesu nove, prilagođenije uslove za ulaganje u OIE. Zato se pojačavaju angažovanja za otvaranjem novih tržišta, poput Amerike, Indije, Kine, Japana i Australije. Kada je Amerika u pitanju, treba dodati i projekate u Kaliforniji: „Go Solar California”  pod nazivom „milion solarnih krovova” („Million Solar Roofs”), i „California’s 33% Renewables Standard” koji se odnosi da 1/3 energije bude iz obnovljivih izvora do 2020. godine („Renewable Portfolio Standard” (RPS). Uz sve to treba dodati da prosečna cena električne energije u ovoj zemlji raste za 5% godišnje. Tako je IT gigant Google  prepozanao trend i „krenuo” u pravcu pordške razvoju solarnih projekata i boljim uslovima povraćaja investiranja (ROI). Настави са читањем „Google i SolarCity, nov podstrek solarnim projektima“

Suntech Arizona solar

Suntech Goodyear AZU susret novim tržištima mnoge kompanije solarne opreme izlaze ne samo putem razvoja dilerskih mreža, već postavljaju celu proizvodnju u neposrednoj blizini. Dosta je takvih primera ali jedan je karakterističan. Radi se o Suntech-ovom novom postrojenju nadomak Phoenix u Goodyear-u, Arizona otvorenog 8. Oktobra 2010. god. Kineska kompanija sa Nemačkim značajnim uticajem u razvojnom delu, odlučila se za otvaranje fabrike (namena sklapanje polikristalnih panela snage 280Wp) i na tlu USA, kako bi se konkurentski pozicionirala na tom tržištu. Naime, USA, Indija i Kina u analizama se predstavljaju najperspektivnijim budućim tržištima solarnih panela i ostale opreme, čime se strateški potezi Suntech-a itekako opravdavaju.

Настави са читањем „Suntech Arizona solar“

Srpsko udruženje za energiju vetra SEWEA – deo II

SEWEA KopaonikPored samog zalaganja u obostrano prihvatljivim Feed-in Tariff-ama i vremenu trajanja ugovora (predlog udruženja da se sa 12 podigne na 20 godina), udruženje SEWEA radi i na poslovnoj popularizaciji investiranja u vetroelektrane, kao i približavanju ovog vida OIE medijima. Na ovim prostorima tek predstoji eksploatacija vetroenergije, kako na većim plantažama tako i u pojedinačnoj realizaciji. Zato je postalo nužno pravino edukovati kako javnost tako i stručan kadar. To su „kretanja“ udruženja koja zaslužuju pažnju i podršku.

Настави са читањем „Srpsko udruženje za energiju vetra SEWEA – deo II“

Srpsko udruženje za energiju vetra SEWEA – deo I

SEWEASvetska kretanja pokazuju neprekidni rast za energijom širom planete. Sa jedne strane, to je posebno uočljivo u zemljama u razvoju gde postojeći proizvodni kapaciteti ne mogu da nadoknade privredne i potrebe stanovništva. Sa druge strane, razveijene zemlje se itekako zalažu za uvođenje obnovljivih izvora energije (RES) ne bi li time poboljšale stanje nerušene prirode i zagađenja, kao i zadovoljile povećanje potreba za energijom. Energija vetra i solarna energija su na tom putu jedne od vodećih, to i pokazuju ulaganja i njih. Energija na Balkanskom poluostrvu se decenijama bazirala na fosilnim gorivima i hidroenergiji. Tek, nedavno, i to u Grčkoj, Sloveniji, Bugarskoj i nešto malo u Hrvatskoj se počelo ozbiljno sa projektima OIE. Ostale zemlje su krenule tim putem, ali za sada nema realizovanih energetskih plantaža. Настави са читањем „Srpsko udruženje za energiju vetra SEWEA – deo I“

Forum Solar Balkans 2011

forum solar balkans 2011Da se područje Balkana razmatra kao buduće investiciono tržište u oblasti solarne energije, posebno PV sistema, potvrđuju i poruke koje su se mogle čuti na biznis forunu „Solar Balkans 2011“ pod okriljem 7th Congress and Exhibition on EE & RES .Kao mesto skupa određena je Bugarska koja po svojim ulaganjima i najavljenim investicijama u PV energetici daleko ispred ostalih zemalja Balkana. Pored toga, njena Feed-in Tariff-a, ROI i vreme trajanja ugovora investiciono povoljniji od zemalja u okruženju. Zato su na forumu, koji je imao i karakter sajma, učestvovali ključni ljudi iz „Solarnog Biznisa“ Italije, Belgije i Nemačke, trenutno vodećih zemalja po ulaganjima u solarne sisteme. Njihovo iskustvo koje se tom prilikom moglo čuti, upozoravalo je na trend u svetu da se alternativni izvori sa pomoćne energetske grane polako postavljaju u ravnopravan nivo sa fosilnim gorivima. Настави са читањем „Forum Solar Balkans 2011“

Solarna Autobuska Stanica

solarno autobusko stajalištePre nego što se predstavi jedan proizvod, a danas ih u oblasti solarne energije ima podosta, mora se pojasniti mala futuristička konotacija u nazivu. Naime, iako se radi o nazivu poput onih iz SF priča, fantastičnih filmova, sam sebe aposolutno potkrepljuje namenom proizvoda i izvorom energije za osvetljenje „Solarna Autobuska Stanica“. Ideja je da se obezbedi ekološki pristup u nekoj urbanoj sredini, da se obnovljivi izvori energije (OIE) počnu primenjivati i u javnom životu građana, i da se olakša ekonomsko opterećenje gradskog budžeta. Sunčeva energija je ovim projektom pokazala još jednu stranu mogućeg učešća u pobošljanju životnog staništa i okoline. Pored toga, koriste se štedljiva LED rasveta.

Настави са читањем „Solarna Autobuska Stanica“

Googleplex Solar

Google Solarni paneliDa se ne čeka, već da se ozbiljno razmišlja o uštedi i ekologiji, najavla je poznata firma Google kroz svoj projekat Googleplex Solar. Projekat je realizovan u prvoj polovini 2007. godine, i pušten 18. Juna iste, najveći korporacijski projekat do tada u USA. Naime, instalirano je 1.6MW solarnih panela na krovovima Googleplex-a, ukupno šest krone površine, ostvarenih sa ukupno 9212 panela proizvođača Sharp Solar Energy Solutions Group-e. Instalirana snaga može da snabdeva 1000 domaćinstava ili da zadovolji 30% „pik” potreba za energijom pomenutog kompleksa. To je uglavnom danju kada je i solarne energije najviše.

Настави са читањем „Googleplex Solar“

Uvod u program RETScreen

RETScreen project analysisDa bi se moglo precizno projektovati jedan energetski efikasan sistem, potrebno je uraditi analizu isplativosti pre nego što se krene u realizaciju bilo kog koraka projekta. Nekada se to zasnivalo na iskustvu i oštoumnosti inženjera i majstora, danas je to daleko sofisticiranije. Koriste se mnogi programi koji nam u zavisnosti od vrste ulaganja i uloženih sredstava daju isplativost investicije, bilo da se radi dobiti u novcu, energiji ili smanjenju emisije stakleničkih gasova.

Tako se na jedan brz i precizno prihvatljivi način može odrediti vreme povraćaja novca i ROI ulaganja. Kao kvalitetno i širokoobuhvatno softversko rešenje danas se nudi RETSCreen, preveden na 36 jezika, sa širokom lepezom pokrivenih obnovljivih izvora energije. Posebno se ističe mogućnost obračunavanja energetske efikasnosti, hlađenja, zagrevanja, pored dobijanja električne energije, što može itekako pomoći energetskim menadžerima i inženjerima.

Настави са читањем „Uvod u program RETScreen“

Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema

grid tie solarni paneliPosle opisa off-grid sistema i uvodnog dela „Kupovina solarnih panela„, drugi način odlučivanja o kupovini jeste zasnovan na dobiti, bilo novčanoj ili u nekoj drugoj vrednosnoj masi (na primer CO2 ili ukupnoj godišnjoj električnoj proizvodnji). Karakteriš se povezivenjem solarnog sistema na lokalnu naponsku mrežu dok struja koja se predaje ima zvaničnu subvencionu cenuod 0.23€/kWh za Srbiju i 3.4 HRK/kWh za Hrvatsku (za sisteme <10kWp, što je oko 0.46€/kWh po zvaničnom kursu)   u trajanju ugovora od 12 godina.

Настави са читањем „Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema“

Solarni autonomni (off-grid) sistemi – info o kupovini

Vehicle Home Solar panelsNakon uvoda, Kupovina solarnih panela – uvod, se može pristupiti opisu samog izbora, i objašnjenju najbitnih podataka kupovine. Postoje dva izbora pred kupcem:

  • Da li da kupu solarne panele koji će zadovoljiti njegove totalne potrebe ili delimične, uobičajeno za off-grid sisteme i hibridne, ili
  • Da li želi određen iznos električne energije da proizvede u toku godine, ili toliko snage panela da instalira (uobičajeno pitanje kod kupaca), ili želi određenu površinu da prekrije solarnim modulima?

(Napomena: Postoje potraživanja od većih sistema da se proizvede zelena struja, a kao ciljna vrednost se uzima redukcija emisije CO2 koja se dobija iz fosilnoh goriva.)

Настави са читањем „Solarni autonomni (off-grid) sistemi – info o kupovini“

Kupovina solarnih panela – uvod

RETScreen Power presentationSa popularizacijom obnovljivih izvora energije, raste i potreba za znanjem kako i koliko instalirati snage? U ovom tekstu će biti pokazano na jednostavnom primeru šta podrazumeva kupovina solarnih sistema i kakvi podaci se traže od samog kupca. Da, baš tako, sam kupac mora da priloži određene podatke kako bi se znala prava snaga i optimizovao solarni energetski sistem. Naime, ovakva kupovine se razlikuje od uobičajene trgovine, jer se „igrati strujom nije preporučljivo, i jako je opasno“. U rezvijenom svetu, svako ko se bavi proračunavanjem i instaliranjem energetskih sistema potrebno je da poseduje određena znanja i sertifikate za obavljanje te delatnosti. Jedan od njih je NABCEP standard (The North American Board of Certified Energy Practitioners) koji je zastupljen na Severno Američkom kontinentu, ili Master Certificate, slika 1. Pored toga postoji niz instituta koji pružaju edukaciju i verifikaciju znanja, poput HearSpring Learning Institute.

Настави са читањем „Kupovina solarnih panela – uvod“

Energetska kriza – upozorenje

kriza solarna energijaNekako nije lako, pogotovo tehničkom licu, pisati o krizi u energentima, i to u svetskim razmerama. Uvek se posmatraju stvari u svom razvojnom delu, ali danas moramo početi da razmišljamo preventivno, a to znači i strateški. Tako se počinje davati prioritet nekom segmentu društva i industrije, a nekom ne! Zašto sada i zašto mi, su pitanja koja ćemo ostaviti politikolozima i sociolozima. Naš izazov postaje energija i njen polagani cenovni rast na berzi. Ukratko, da li može zelena energija, a pre svega solarna i vetro energija da nađu mesto u neizvesnoj budućnosti?

Настави са читањем „Energetska kriza – upozorenje“