Solarni paneli Solarna energija i drustvo,Vesti ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo I

ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo I

ROI Solarni PaneliInvestirati u budićnost znači misliti produktivno i progresivno. Odvojiti jedan deo „kolača“ i predati ga na korišćenje nečemu novom uvek je izazivalo popriličnu dozu skepse i podozrivosti. Ako se ima u vidu da je kod ljudi promena jedna vrsta stresa koje se svi boje, to će i ulaganje u nove i nama nepoznate tehnologije kod nas, ali na zapadu jako primenjene, biti vremenski zahtevno uz dosta pojašnjenja i energije na edukaciji. Zato se da raiditi i na prikazu samih ekonomskih aspekata koje solarna energija nosi sa svojom implementacijom. Pored toga, ona daje novi vid energetske efikasnosti domu, firmi, državi.

Kao i svako ulaganje, tako i investiranje u solarne sisteme praćeno je izvesnim finansijskim rizicima i tehnološkim poteškoćama za održivost istog. Zato je bitno da se pre bilo kog ulaganja izvrši analiza, makar i ona bila nešto grublja, kako bi se znala dobit i vreme za koje se ta dobit ostvaruje. U ekonomskim krugovima parametar koji figuriše tim analizama, pored ostalih, jeste ROI („Return On Investment”), u prevodu povratak ili povraćaj investicije, koji je direktno povezan sa Feed-in Tariff-om u solarnoj energiji, i ugovorenim periodom otkupa električne energije od povlašćenog proizvođača. Cilj je da se investicija svede na metriku kojom se može prediti sa ostalim vidovima ulaganja. Pošto se izražava procentualno, bitno je da vrednost ROI bude veća a time i preduzetnički privlačnija od konkurentnih bankarskih kamatnih stopa.

ROI Pyramid solarni paneli

Slika 1. ROI Piramida (Return On Investment Pyramid)

Međutim, pre nego što se pokaže kolika je vrednost ROI za instalirani solarni sistem, potrebno je bar dati neke opšte karakteristike ovog parametra. Definicija glasi: ROI (akr. od engl. return on investment) je povraćaj od uloženog ukupnog kapitala, pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti uloženog kapitala ili investicije. Na slici 1. prikazana je piramida ROI sa svojom 4R modelom koji ulagačima daje strategiski okvir investiranju: Results – rezulatati (ciljevi i mere za postizanje uspeha, pažljivo razmatranje strategije ishoda), Resources – sredsva (ljudski resursi, tehnički, infrastrukturni, tržišni, finansijski), Relationships – povezanost (materijalnih odnosa i međuzavisnosti između funkcionalnih oblasti odgovornosti, proizvoda i tržišta, različitih tehnologija i konkurentnih prioriteta; nematerijalnih odnosa i radne snage: liderstvo, menadžment, osoblje), Responses – odziv ili odgovor (korekcija dešavanja ili „feedback“, uočavanje novih mogućnosti koje nisu prvobitno planirane ili uočene). Prema rečenom, sama analiza je prožeta mnogim ispitnim osobina poslovanja što i daje neku potencijalnu sigurnost investicije.

Koristeći termine iz oblasti finansija, ROI predstavlja rezultat deljenja ukupnog profita Vf sa investicijom, izraženo u procentima, tj.

ROI jednacina



gde su Vf konačna vrednost investicije (misli se na pozitivan prvi kvadrant na slici2.), Vi inicijalna vrednost investicije. Mnogi koriste i razliku ova dva parametra ali tada uzimju ukupnu novčanu masu koju je stvorilo ulaganje. Gornja definicija je data u aritmetičkoj zavisnosti. Pored toga postoji i logaritamska (rate of return, logaritmic). Prema tome, zavisi od vremena povraćaja novca i same cene, tj. zavisi od obima i dinamike dobitka investicije i njihove korelacije sa obimom i dinamikom troškova investicije, slika 2.

ROI analza solarni paneli

Slika 2. ROI Analysis

Mada se mora znati da parametar povratka investicije ne govori ništa o verovatnoću predviđenog scenarija vraćanja novca. Zato je sigurnost u solarnoj energiji zagarantovana potpisanim ugovorom sa otkupljivačem i pozicioniranim FiT-om, čime se dodatno opravdava korišćenje ROI-a kao osnovne finansijske metrike investiranja u ovu granu proizvodnje. Prema slici možemo zaključiti da je bitan faktor i vreme kada se izvrši poravnavanje Vi i Vf tako da je ulagač na pozitivnoj nuli, a sa daljim egzistiranjem na tržištu on je u doboti. Dakle, bitno je da ROI vrednost bude pozitivna i što veća!

ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo II


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *