Solarni paneli Solarna energija i drustvo,Vesti Energetski menadžeri opština iz Srbije na seminaru u Osijeku

Energetski menadžeri opština iz Srbije na seminaru u Osijeku

CEDEF SrbijaKako se danas teži standardima Evrope, to se u oblasti energije krenulo sa realizacijom projekta edukacije i osposobljavanja nove vrste menadžera. Centralno-evropski forum za razvoj u Srbiji, CEDEF, započeo je studijsku obuku budućih Energetskih menadžera , naravno, pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Usredsređeni na energetski sektor i energetsku efikasnost u Srbiji, u 2011. godini nastavljaju sa radom na unapređenja energetske održivosti Srbije, na centralnom ali i lokalnom planu. U saradnji sa UNDP Hrvatska i kompanijom REHAU, organizovaće februara (od 28. februara do 2. marta 2011. god) i marta (na kraju meseca) studijsko putovanje za energetske menadžere iz opština Republike Srbije.

Inače, CEDEF je nezavisna, nevladina organizacija osnovana 2003. godine, sa ciljem unapređenja saradnje regiona u Evropi, kao i pospešivanje ravnomernijeg razvoja širom centralne i jugoistočne Evrope. Zato su organizatori mnogih lokalnih, regionalnih i međunarodnih istraživanja, savetovanja, kongresa, konferencija uz permanetnu naklonjenost edukacije polaznika ali i svojih članova. Kako kažu misija organizacije je: „Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti decentralizacije i održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU“. Posebno težište delovanja nalazi se u razvoju ljudskih resursa, preduzetničkog duha i povećanju kapaciteta, naročito kod mladih i žena na osnovama principa, preporuka i regulative EU. Na ovaj načim pomažu snaženje demokratije u Srbiji, razvijaju društvenu odgovornost, toleranciju i jednakost međnju članovima zajednice.

3E Baklanmagazin

U Osijeku, početkom i krajem Marta ove godine, u dva kursa na zvaničnom nivou, Energetski menadžeri će učestvovati u obuci i edukaciji za energetske savetnike na lokalnom nivou. Tom prilokom učesnici kursa (predstavnici lokalnih samouprava iz Srbije) upoznaće se sa primerima iz prakse u Hrvatskoj, uz posete objektima u kojima se standardi energetske efikasnosti uspešno primenjuju.


Stvaranjem takvog kadra sposobnog da upravlja i kontroliše potrošnju energije u opštinama, Srbija će dobiti energetski održive lokalne zajednice sa implementiranom energetskom efikasnosti u svakoj pojedinačno. Obuka u energetskom mendžmentu najavljena je i na tribini koju je organizovao Balkanmagazin ove godine. Napomene radi, započli su niz aktivnosti na promaciji obnovljuvih izvora energije i energetske efikasnosti, uz snažan osvrt na ekologiju i isplativost takvih projekata. Na jednoj od tribina prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike Republike Srbije i član saveta CEDEF-a, održao je predavanje o razlozima i prednostima uvođenja energetskih menadžera.

Dakle, opismenjavanju čelnika javnog sektora u oblasti energetske efikasnosti i razvoju potencijala istog, omogućiće da se naše društvo izbori sa izazovima koje moderno doba postavlja održivom razvoju.


2 thoughts on “Energetski menadžeri opština iz Srbije na seminaru u Osijeku”

    1. Poštovani, firma NEF d.o.o. za sada radi preko projekata u Balkanskim zemljma. Dalje kretanje tržišta će pokazati isplativost otvaranja predstavništva u BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *