Solarni paneli Solarna energija i drustvo Solarna energija – spoj više nauka I deo

Solarna energija – spoj više nauka I deo

Bozanski trag u svetlosti Od davnina Sunce privlači pažnju čoveka. Njegov uticaj na oblikovanje i tok života mnogih naroda širom sveta svrstavao se direktno ili indirektno u Božansvto. Često se u paganskim plemenima kroz vremenske prilike i Sunčeve periode tumačila volja Boga/Bogova tako da se u određenim danima u godini slavila dobra žetva, dobro more, mirne reke.

U Latinskoj Americi, na primer, Sunce se stavljalo u sam centar Božanstva kome su se molili i prinosile žrtve. Celi hramovi su posvećivani Suncu. Toliko su bile napredne te civilizacije u istraživanju Sunca da se tačnost njihovih kalendara i ciklusa Sunca može danas prihvatiti kao pouzdan orijentir u vremenu.

Odredili su čak hiljadugodišnje klimatske promene, kretanje zvezda, i položaj u odnosu na Sunce. Sa druge strane, istočnjačke kulture jedan vid lečenja su direktno vezivale za delovanje Sunca na telo čoveka. Na primer, kod mnogih čovek interaguje sa energijom Sunca kroz oči, tako da se telo ponaša kao akumulator Solarne energije i potrošač iste. Ne zaboravimo da na Balkanu je takođe među prastarim narodima negovan kult Sunca. O tome nam govore istraživanja u Bosni u mestu Visoko gde jedna od piramida nosi naziv “Piramida Sunca”. Dakle, vekovima ranije priznavana je “volja i ljubav” Sunca prema ljudima i prirodi.

Frankfurt Tower Power TrickDanas čovečanstvo na jedan drugačiji način vidi njegovu ulogu.
Suočeno sa stalnim porastom potreba za energijom sa jedne strane, i klimatskih promena sa druge, energija Sunca se pojaljuje kao alternativa ali i rešenje.

Nedostatak u energiji može se nadomestiti solarnim elektranama (bilo direktno pretvaranje u električnu energiju ili posredstvom zagrevanja tečnosti), kućnim solarnim sistemima, kućnim akumulacionim sistemima, savremenim dizajnom građevinskih objekata. Na primer, u USA se planira najveća solarna elektrana snage 1GW na bazi zagrevanja fluida “Blythe solar power plant”, ili planovi za pustinju Kalahari u mestu Upington sa projektom solarnog parka od 5GW. Sa druge strane sama građevinska industrija se orijentiše prema prirodnim izvorima svetlosti i toplotne energije, primer zgrade u Franfurtu, slika 1. „Frankfurt Tower’s Power Trick

Solarna energija – spoj više nauka II deoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *