Solarni paneli Vesti Solarna elektrana od 800 miliona Evra u Banatu

Solarna elektrana od 800 miliona Evra u Banatu


Da se nešto krupno krčka u Srbiji na polju solarne energije govori donji članak. Prošlog meseca je Skupština Leskovca doneka sličnu odluku, a sada i Nova Crnja. Ko je sledeći? Da li je postojala javna rasprava? Koliko dugo i ko je sve vršio pregovore ostaje smao da nagađamo.
Solarna elektrana od 800 miliona Evra u Banatu
Kako su neke novine objavile Skupština opštine Nova Crnja usvojila je odluku o angažovanju na gradnji solarne elektrane, u koju konzorcijum iz Nemačke namerava da investira 800 mil. evra! Ove investicije bi bile itekako podstrek privredi i održivom energetskom sistemu Srbije.
Prema rečima Predsednik Banatske Opštine Pera Milankov nakon dugih pregovora, osnovan petočlani konzorcijum investitora iz Nemačke, čime je sada korak na zemlji Srbiji da se krene u razvoj ovog grandioznog projekta solarne elektrene. Citiraćemo izjavu:
„Skupština opštine je usvojila odluku o pristupanju tom projektu, predstavnik ivestitora je obišao i prihvatio lokaciju za izgradnju u katastarskoj opštini Molin na oko 1 000 hektara i sada nam je potrebna podrška državnih organa, kako bi na proleće počela izgradnja jedne od najvećih solarnih elektrana na svetu“.
Vojvođanski sekretarijat za energetiku je upoznat sa namerama konzorcijuma iz Nemačke i Novocrnjaske opštine. Napomenuto je  da najavljena izgradnja najveće solarne elktrane u Evopi (očito mi volimo da budemo centar sveta), ima podršku svih relevantnih organa vlasti ali da je potrebno izvrštiti usklađivanje sa domaćim zakonodavstvom i propisima. Zato se čeka promene Uredbom o stimulativnim cenama, po kojoj se mogu graditi elektrane do 5MW.


Novo Crnjanska solarna elektrana trebala bi imati nominalnu snagu 250MW, i zapšljavala oko 400 radnika. Planovi su da se izgradnja završi za 36 meseci. Naravno da bi to dalo ogromnog podrstreka lokalnoj privredi i opstanku tog pograničnog mesta koje je zahvatilo teško vreme tranzicije. To bi omogućlo da se ostvari čista sredina i obezbede uslovi za razvoj organske proizvodnje jer solarna energija je čista energija. Pored toga, kako nemački investitori najavljuju da se proizvedena energija izvozi u Italiju što će dodatno uticati na prihode EPS-a i nižu cenu struje u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *