Forum Solar Balkans 2011

forum solar balkans 2011Da se područje Balkana razmatra kao buduće investiciono tržište u oblasti solarne energije, posebno PV sistema, potvrđuju i poruke koje su se mogle čuti na biznis forunu „Solar Balkans 2011“ pod okriljem 7th Congress and Exhibition on EE & RES .Kao mesto skupa određena je Bugarska koja po svojim ulaganjima i najavljenim investicijama u PV energetici daleko ispred ostalih zemalja Balkana. Pored toga, njena Feed-in Tariff-a, ROI i vreme trajanja ugovora investiciono povoljniji od zemalja u okruženju. Zato su na forumu, koji je imao i karakter sajma, učestvovali ključni ljudi iz „Solarnog Biznisa“ Italije, Belgije i Nemačke, trenutno vodećih zemalja po ulaganjima u solarne sisteme. Njihovo iskustvo koje se tom prilikom moglo čuti, upozoravalo je na trend u svetu da se alternativni izvori sa pomoćne energetske grane polako postavljaju u ravnopravan nivo sa fosilnim gorivima.

Preko dve stotine poslovnih ljudi, investitora i menadžera iz 24 zemalja imalo je učešća na prvom skupu sa ciljem razmatranja tržišta i mogućnosti njegovog uvećanja na teritoriji Balkana. Ceo projekat je podržan od strane SolarPV.TV. Predstavnici Balkanskih zemalja koji su imali učesnike na panelima pod nazivom Rising Opportunities “SOLAR BALKANS 2011”:

-Bugarska (domaćin) sa Krasen Karamanov (CEO za PV investicije) i Nikola Gazdov (portparol BPVA);

-Grčka, Alexander Zachariou (Predsednik HELAPCO i Komercijalni Direktor Helioshera);

-Turska, Prof. Dr. Sener Oktik (GENSED i savetnik predsednika ARIKANLI HOLDING-a),

-Srbija, Ana B. Bovan (Predsednik CEDEF-a),

-Makedonija, Sanja Vasilevska (Potpredsednik Solar Macedonia),

-Hrvatksa, Jurica Gregurić (Izvršni Direktor Solvis-a),

-Rumunija, Silviu Dumitrescu (Tehnički Menadžer u Est Solar),

-Slovenija, Uroš Merc (Predsednik ZSFI).

Uz to su bili i predstavnici Italije i Francuske:

-Italija, Federico Brucciani (Solar PV Expert, Direktor SolarPV.TV Italy),

-Francuska, Fabrice Juquois (Predsednik Photeïs & bivši PV ekspert ADEME).


Predstavnik Srbije Ana B. Bovan, Predsednik CEDEF-a, imala je drugog dana prezentaciju pod nazivom „Investment and manufacturing opportunities in solar business in Serbia“. Predstavljeni su investicioni projekti u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost lokalnih samouprava iz Srbije. Gradovi koji će biti  iz Srbije. Gradovi čiji projekti su predstavljeni: Niš, Paraćin, Čačak, Vranje, Varvarin i Zrenjanin.

solar balkans seminar

Belene NPP is expensive, but the sun is not for free too

PV industrija okruženja koja je bila zastupljena na sajmu: Heliosphera, Bisol, SunService, Solarpro, kao i Satcon Technology, Canadian Solar, BP Solar, Martifer Solar, MAG, Upsolar, Jinko Solar. Tom prilikom su izneta mišljenja o daljem kretanju FiT-a i o problemima opterećivanja budžeta država koje su ušle u velike investicije u OIE. Uz to su razmatrani potencijali Grčke, Turske i Bugarske, dok su Srbija, Hrvatska, Slovenija i Rumunija prezentovale svoje tržište. Sebastian Zeidler iz Canadian Solar upozorio je zemlje Balkana da uče na primeru Španije i Češke Republike, da pravilno odrede visinu subvencionisane struje i da ne menjaju često državne odluke. Tako na primer, Bugarska je redukovala vreme trajanja ugovora sa 25 na 20 godina čime se dosta tržište poremetilo. Kao članica EU dužna je da ispoštuje dogovor „Europe 2020gde se nalaže da 20% potrošene energije bude iz OIE. Prema sadašnjem stanju, gde je instalirano svega 300MW, dostići veličinu od 2000MW biće pravi izazov.

solar balkans 2011 konferencija

Nemački predstavnik Frank Niendorf (BP Solar) naveo je ključne tačke Nemačkog uspeha u obnovljive izvore energije, posebno u solarne: Vremenski ograničena podrška države sve dok PV sektor ne postane konkurentan, fleksibilna Feed-in tariff-a koja prati tehnološki razvoj i redukciju cene, razvrstavanje tipova RES-a, tehnologije, regiona i veličine instalirane snage, poslednje transparentno vođenje politike OIE i predvidljivost takvih ulaganja.

Tomas Slusarz (CEO of SolarPVconsulting and Program Coordinator of Solar Balkans 2011) je bio optimističkog mišljenja da će ovo tržište tek imati svoj razvojni period u PV sistemima i solarnoj industriji. Cilj foruma je bio da se ostvari sinergija Balkanskih zemalja sa ostatkom razvijenog sveta kako bi se biznis uvećao, čime je dao podršku zelenoj energiji kao rešenje u zameni fosilnih goriva.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *