Solarni paneli RETScreen,Solarni paneli Uvod u program RETScreen

Uvod u program RETScreen

RETScreen project analysisDa bi se moglo precizno projektovati jedan energetski efikasan sistem, potrebno je uraditi analizu isplativosti pre nego što se krene u realizaciju bilo kog koraka projekta. Nekada se to zasnivalo na iskustvu i oštoumnosti inženjera i majstora, danas je to daleko sofisticiranije. Koriste se mnogi programi koji nam u zavisnosti od vrste ulaganja i uloženih sredstava daju isplativost investicije, bilo da se radi dobiti u novcu, energiji ili smanjenju emisije stakleničkih gasova.

Tako se na jedan brz i precizno prihvatljivi način može odrediti vreme povraćaja novca i ROI ulaganja. Kao kvalitetno i širokoobuhvatno softversko rešenje danas se nudi RETSCreen, preveden na 36 jezika, sa širokom lepezom pokrivenih obnovljivih izvora energije. Posebno se ističe mogućnost obračunavanja energetske efikasnosti, hlađenja, zagrevanja, pored dobijanja električne energije, što može itekako pomoći energetskim menadžerima i inženjerima.

RETScreen predstavlja softver kojim se omogućava pomoć u donošenju odluka u oblasti čiste energije. Nastao je kao podrška Kanadske vlade kao deo kanadskog programa popularizacije problema i ekološkom pristupu rešavanja klimatskih promena i smanjenju zagađivanja životne sredine. Svojom dostupnošću, čak u slobodnoj besplatnoj verziji (free download, potrebno je Microsoft® Excel 97 ili noviji) postao je svetski prihvaćen i popularan, tako da se primenjuje u 222 zemalja i da ima oko 2.8 miliona korisnika.

Retccreen pocetna strana

Slika 1. Početna strana

U njega su utkana znanja eksperata iz vlade, industrije i akademskih ustanova, tako da se mogu koristiti u: proizvodnji električne i toplotne energije, analizi troškova u toku životnog ciklusa, i smanjenju količine gasova staklene bašte za razne tipove energetske efikasnoti i tehnologija obnovljivih izvora energije. Zato nudi donosiocima odluka brz, pouzdan, jednostavan i relativno jeftinu procenu održivosti projekta iz OIE. Njegovom primenom ukupno se uštedelo preko 5 milijardi dolara, a planovi su da se do 2013. godine premaši cifra od 8 milijardi, podstakne instaliranje oko 24 GW zelene snage. Dakle, prema navedenom, program daje pet vrsti analize : energije, troškova, emisija, finansijska analiza i analiza osetljivosti/rizika.


Implemntirane i obrađene tehnologije kroz zasebne modele RETScreen-a su sveobuhvatne: tradicionalni i netradicionalni izvori čiste energije, konvencionalne tehnologije i izvore energije. Primeri ovih projektnih modela su: energetska efikasnost (od velikih industrijskih postrojenja do individualnih stambenih objekata), grejanje i hlađenje (npr. biomasa, grejne pumpe i solarno grejanje vazduh/voda), energetska snaga (obnovljivi izvori kao što su solarni , vetar , talasni, hidro, geotermalni, itd., ali i konvencionalne tehnologije kao što su gasne ili parne turbine i recipročni motori), i koproizvodnja toplote i energije (kogenerisanje).

RETScreen klimatsi parametri Valjevo

Slika 2. Godišnji klimatski parametri

Sam program poseduje velike baze podataka o proizvodima, primerima-projektima, klimi (podaci potiču od 4.700 stanica u svetu i satelitskih merenja agencije NASA koji pokrivaju prostor cele planete) i hidrologiji, kao i veze sa svim svetskim mapama energetskih izvora. Ovo je jako bitno za tačnost dobijenih rezultata i pouzdanosti u ulaganje u OIE.

Pored klimatskih podataka tu je i bogata baza podataka o solarni panelima, vetrenjačama, gasnim turbinama, geotremalnih turbina, gorivnim ćelijama, hidroturbinama, klipnim motorima, parnim turbinama, solarnim kolektorima. Uz to omogućeno je kombinovanje više izvora tj. hibridnih sistema, potpuno odvojenih off-grid (van mreže), ili povezanih grid-connected (centralna mreža, centralna mreža i unutrašnje opterećenje, izolovana mreža, izolovana mreža i unutrašnje opterećenje).

RETScreen finansijska analiza

3. RETScreen finansijska analiza

Zahvaljujući napomenutim karakteristikama, softver je omogućio:

  • Razvoj niza novih modela za procenu merenja energetske efikasnoti za stambene, komercijalne i institucionalne zgrade, zajednice, industrijske objekte i procese,
  • Ekspanzija klimatske baze podata u 6,500 meteoroloških lokacija po celom svetu i sjedinjavanje sa poboljšanim setom površinskih meteorolškim podataka NASA-e i podataka o solarnoj energiji za naseljene oblasti, direktno u softveru,
  • Integracija postojećih modela za obnovljive izvore energije (npr. energije vetra) i kombinovanog grejanja i snage, uz nove modele za merenje energetske efikasnosti, i to sve u jedan softverski fajl, i proširenje mogućnosti postojećih modela da procene pomaljajuće tehnologije, kao što je okeanska struja i snaga talasa.
  • Prevod integrisanog softvera u jednom fajlu i baza podataka na 36 jezik (napr. srpski, francuskim nemački, hindu, italijanski, portugalski, itd.).
  • Široka rasprostranjenost alata putem web sajta, sa lokalno orijentisanim obukama i raširenom internacionalnom mrežom RETScreen instruktora i partnera koji pružaju pomoć.

Procene su da će do kraja 2012 biti osposobljeno preko 300,000 planera, inženjera i menadžera, čime će se pospešiti donošenje energetskih odluka, sa poboljšanim transferom znanja. Svaka nadogradnja i usavršavanje kroz praktične primene omogućiće bolje rezultate na trernu. Zato je bitno da se u što većem broju realnih primera dokaže njegova praktičnost.Svaki konstruktivni predlog je poželjan.

Uz RETScreen, Kanada zauzima vodeću poziciju u oblasti razvoja tehnologije čiste energije – a ovo je ključni element u borbi protiv klimatskih promena, tj. njihovom rešavanju i zaštite životne sredine, u zemlji i inostranstvu, dajući znatan pozitivan uticaj na industriju čiste energije u celom svetu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *