Googleplex Solar

Google Solarni paneliDa se ne čeka, već da se ozbiljno razmišlja o uštedi i ekologiji, najavla je poznata firma Google kroz svoj projekat Googleplex Solar. Projekat je realizovan u prvoj polovini 2007. godine, i pušten 18. Juna iste, najveći korporacijski projekat do tada u USA. Naime, instalirano je 1.6MW solarnih panela na krovovima Googleplex-a, ukupno šest krone površine, ostvarenih sa ukupno 9212 panela proizvođača Sharp Solar Energy Solutions Group-e. Instalirana snaga može da snabdeva 1000 domaćinstava ili da zadovolji 30% „pik” potreba za energijom pomenutog kompleksa. To je uglavnom danju kada je i solarne energije najviše.

Ceo projekat je ostvaren u partnerstvu sa EI Solutions, firma danas u posedu Suntech Power Holdings Co., usmerena na obnovljive izvore energije. Takođe su i sami parking prostori prekriveni solarnim panelima, tako ideja inženjera i menadžmenta Googla bila:”We’ve always taken advantage of the sun. And now we’re ready to use the sun yet another way: to create clean electricity”-„Uvek smo koristili prednosti sunčeve energije. A sada smo spremni za korišćenje Sunca na još jedan način: stvaranje čiste električnu energije”.

google solar complex

Inače, sa radovima se započelo u Oktrobru 2006. godine. Mada su cene solarnih panela tada bile visoke, njihovi proračuni su pokazali da se isplati ovakvo postrojenje. Godišnja ušteda primenom konverzije solarne energije u električnu biće 393,000$/god, sa vremenom otplate od 7.5 godina i ukupnom uštedom oko 15 miliona dolara za 30 godina, vreme rada postrojenja; celo postrojenje bi trebalo da daje oko 2,611,719 kWh/god. Ovo su jako impozantne cifre, i bitno je naglasiti da se u razvijenim i uspešnim firmama ne baca ni jedan dolar ili evro. Uz novčanu dobit potrebno je reći da se time sprečava emisija gasova koji povećavaju globalno zagrevanj, i to u ekvivalentnoj jedinici od 16,000 tCO2.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *