Kupovina solarnih panela – uvod

RETScreen Power presentationSa popularizacijom obnovljivih izvora energije, raste i potreba za znanjem kako i koliko instalirati snage? U ovom tekstu će biti pokazano na jednostavnom primeru šta podrazumeva kupovina solarnih sistema i kakvi podaci se traže od samog kupca. Da, baš tako, sam kupac mora da priloži određene podatke kako bi se znala prava snaga i optimizovao solarni energetski sistem. Naime, ovakva kupovine se razlikuje od uobičajene trgovine, jer se „igrati strujom nije preporučljivo, i jako je opasno“. U rezvijenom svetu, svako ko se bavi proračunavanjem i instaliranjem energetskih sistema potrebno je da poseduje određena znanja i sertifikate za obavljanje te delatnosti. Jedan od njih je NABCEP standard (The North American Board of Certified Energy Practitioners) koji je zastupljen na Severno Američkom kontinentu, ili Master Certificate, slika 1. Pored toga postoji niz instituta koji pružaju edukaciju i verifikaciju znanja, poput HearSpring Learning Institute.

boots on the roof

Slika 1. Edukacioni „boots on the roofcentar za solarne (PV i termalne) i vetro sisteme

Sajt Solarni Paneli svoj medijski potencijal usmerava ka prezentovanju solarne energije i energije vetra, uz sažet prikaz kapaciteta ovih prostora i mogućnosti implementacije. Pored toga, sadrži i opise bitnih činjenica i ekonomskih kretanja koja ukazuju na konkurentnost ovih tehnologija dobijanja energije u odnosu na tradicionalne. Radi upoznavanja šta zanči investirati i eksploatisati zelenu energiju poželjno je znati nešto o parametrim ROI i FiT. Svaki korak ka kupovini solarnih panela mora imati prethodnu analizu kako, šta i koliko je toga potrebno!


Kada se osoba opredeli za solarne panele i/ili vetro generatore mora znati da u startu treba odvojiti jednu količinu novca koja na prvi pogled daje utisak velike i neisplative investicije. Zato mora znati da postoje on-grid sistemi ili grid-tie tj. sistemi koji omogućavaju Vašem novom energetkom postrojenju povezivanje na lokalnu distributivnu mrežu, i na taj način da postajete proizvođač subvencionisane struje (solarne elektrane). Naravno, za ovakav energetski sistem je potrebna dozvola i ugovor da elektroprivredom. Sa druge strane, postoji i mogućnost autonomnog sistem, off-grid, koji jeste skuplji, čak i do 40% od prethodno opisanog, ali zato daje nezavisnosti i moguće postavljanje na bilo kom mestu gde ima Sunca. Kod njih električni sistem dodatno poseduje baterije-akumulatore (ne koristiti akumulatore za vozila, na primer kamione) i poseduje kontrolere punjenja baterija.

solar energy world map

Slika 2. Solarna mapa sveta (solar energy world map)

Prvo što svaki interesent-kupac treba da zna ili da odredi jeste položaj i mesto gde će postaviti solarne panele. To znači da odredi najbolje mesto koja ima najviše Sunca u toku godine i sa što manje ili bez ikakve senke na istoj. Zatim, ako se radi o predviđenom montiranju na krovu, da se otprilike odredi ugao krova. Neke firme zahtevaju čak i digitalnu sliku terena (fotografiju) ili još bolje, snimanje samog mesta posebnim uređajima. Sa druge strane, mora se reći prodavcu lokacija na kojoj će biti postavljeni solarni moduli (ista je procedura i za vetrenjače). Ovo je rešava tako što se da naziv mesta, grada. Sami izvođači poseduju simulatore koji na osnovu podataka mesta tj. geografske širine i dužine dobijaju merene vrednosti koje učestvuju u optimizaciji sistema, a sa ciljm određivanja dostupne solarne energije, slika 2.

Sve o autonomnim (off-grid) sistema pri kupovini

Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema


3 thoughts on “Kupovina solarnih panela – uvod”

  1. Veoma koristan tekst o prvim koracima prilikom razmatranja mogucnosti o prelazu na ovaj vid snabdevanja elektricnom energijom. Mozda bi kasnije trebalo organizovati radionicu na kojoj bi se obucili ljudi koji bi radili sa solarnim sistemima. Ovo je jos uvek nepoznanica za vecinu sistem integratora u Srbiji.

  2. Ima li kakav formular da se daju podaci i da se izracuna koliko je potrebno panela i novca za jedan stambeni objekat.

    1. Poštovani, svi proračuni se rade softverski. Ne postoji jednostavan metod jer je u pitanju nekoliko parametara koji odlučuju cenu solarnog energetskog projekta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *