Manuelno sklapanje solarnog panela

Solarni paneli predstavljaju kompaktnu strukturu čiji funkcionalni deo predstavljaju solarni moduli. Sama ugradnja započinje nanošenjem-lepljenjem provodnih traka na svaki modul posebno. Tokom ove manipulacije može doći do zaprljanja ili kontaminacije prašine na samoj radnoj površini. Zato se u narednom koraku svi moduli potapaju i čiste u ulatrazvučnoj kadi sa temperaturom vode 60oC. Posle toga moduli se povezuju u grupu od 9 modula u seriji, tj. izlaz prethodnog na ulaz narednog. Ovim se postiže sabiranje napona generatora-solarnih ćelija dok se struja zadržava istom kroz sve module. Nakon grupisanja ide postavljanje cele grupe modula u privremeni noseći okvir kako bi se lakše povezale grupe i napravio pravilan raspored. Ovde se mogu povezati sve grupe redno, paralelno ili kombinovano, što zavisi od željene struje i napona na izlaznim konektorima panela. Potom se svi vakumskim držačima postavljaju na transparentnu podlogu. Preko se postavlja laminatna prevlaka koja će očvrstiti celu strukturu. Konačno, postavlja sloj koji će zaplobirati celu strukturu u kompaktnu celinu. Da bi se to dogodilo, kao i laminacija, struktura se postavlja u vakumsku peć na temperaturi od 80oC i 15 min. Nakon toga vrši se provera panela u solarnom simulatoru. Prolaskom solarnog testa može se postaviti ram. Kao poređenje dat je i solarni panel od amorfnih solarnih ćelija. Postupak montaže se razlikuje u tome da je manje operacija. Kod montiranja rama potrebno je i zalepiti krajeve. U praksi ostali procesi se ne razlikuju u mnogome od opisanih.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *