Solarni paneli Video klipovi o solarnim panelima Solarni sistem u domaćinstvu

Solarni sistem u domaćinstvu

solarni grid-tie sistemDanašnja domaćinstva su tradicionalno povezana za lokalnu distributivnu elektromrežu. Energija koju predaju se meri i shodno tome naplaćuje. Međutim, savremeni čovek pokazuje sve veću zainteresovanost ka energetskoj nezavisnosti čime se smanjuju neizbežni troškovi života. Jedan od glavnih kućnih računa jeste račun za utrošenu električnu energiju. Zato se solarni sistemi zasnovani na apsorpciji zračenja Sunca, preporučuju za ugradnju u domaćinstvima kako bi se budžet porodice sačuvao i život učinio lagodnijim. Instalirati solarni panel ili više njih u savkom slučaju donosi uštedu a kod većih grid-tie sistema i zaradu. Zvuči paradoksalno, ali vaš dom može da privređuje, iako niste kod kuće

Dakle, jedno rešenje može sigurno biti solarni paneli na krovu ili u dvorištu. Čak krovni fotonaponski sistem ima najmanji uticaj na promenu sredine. Mnogu potencijani korisnici solarne energije (energija Sunca) odustaju od primene PV modula samo zato što nije jasno prikazana njihova funkcija i upotreba.Stim u vezi, preveden je ovaj kratak video klip sa prikazom osnovih elemenata on-grid i/ili off-grid sistema. Predstavljen je princip naponskog solarnog sistema, tj. osnovni tok struje u lokalnoj potrošačkoj mreži kada se ima instaliranih solarnih panela u kućnoj varijanti.

Još jedna činjenica se mora naglasiti a to je da se PV moduli povezuju na već postojeću kućnu mrežu. To zanči da se ne vrše prevelike, takoreći, minimalne modifikacije u već postojećoj kablovskoj mreži, već se samo povezuje na postojeću instalaciju. Jedino cene solarnih panela može biti od presudnog značaja ali to sa stalnim njihovim padom obezbeđen je povoljan povraćaj novca (ROI) u uložene fotonaponske panele.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *