Solarni paneli Kako kupiti solarne panele,Solarna energija i drustvo,Solarni paneli Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema

Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema

grid tie solarni paneliPosle opisa off-grid sistema i uvodnog dela “Kupovina solarnih panela“, drugi način odlučivanja o kupovini jeste zasnovan na dobiti, bilo novčanoj ili u nekoj drugoj vrednosnoj masi (na primer CO2 ili ukupnoj godišnjoj električnoj proizvodnji). Karakteriš se povezivenjem solarnog sistema na lokalnu naponsku mrežu dok struja koja se predaje ima zvaničnu subvencionu cenuod 0.23€/kWh za Srbiju i 3.4 HRK/kWh za Hrvatsku (za sisteme <10kWp, što je oko 0.46€/kWh po zvaničnom kursu)   u trajanju ugovora od 12 godina.

Dakle, grid-ti sistem se postavlja tamo gde već postoji električna mreža i služi za smanjenje troškova ili zarade jednog domaćinstva prodajući subvencionu struju. Tako su u Kanadi proračunali da ako se u domaćinstvu instalira 2kWp ili više (prosečna vrednost) da se struja koja se tom prilikom proda ima istu novčanu vrednost kao što je to domaćinstvo dalo novca za plaćanje računa za struju u toku te iste godine. Napomene radi, ovom sistemu pripadaju i veliki sistemi solarnih elektrana.

Mada se često meša grid-tie i grid-connected sistem. U stvari, slobodno rečeno, grid-connected je podvrsta grid-tie sistema jer se deo solarne energije predaje i domaćinstvu (solarni sistem u domaćinstvu) dok kod izvornog, napomenutog u naslovu teksta, se sva energija predaje distributivnoj mreži.

grid tie sistem PVSYST

Slika 1. PVSYST rezilati analize


Na slici 1 je prikazan rezultat sitema od 3kWp instalirane snage i godišnje proizvodnje od 3598 kWh, lokacija Beograd a mesto nema senke! Parametri sijanja Sunca za Beograd su uzeti iz baze METEONORM. To bi značilo oko 830 evra godišnje dobiti od prodaje struje.

Kod ovog sistema mogu se koristit svi tipovi panela i tu je najbitnije da je odnos cene panela i snage najmanji, čime se obezbeđuje dobar ROI. To znači ako jedan panel od 100Wp košta 170€ taj odnos je 1.7€/Wp. Jedino tako se može znati da li je prodavac u trendu sa savremenim industrijskim cenama i prodajom na malo kao u okruženju. Trend je pada ovog odnosa, čime se i povećava pristupačnost solarnih panela građanstvu. Na sajtu EcoBusiness mogu se videti trendovi cena i odnosa cena i snage u maloprodaji.

Aurora invertor

Slika 2. Aurora Power One invertor

Kao što je napomenuto za off-grid (autonomne) sisteme, razlikuju se invertori za off-grid i grid-connected. Zato je bitno prilikom kupovine pogledati specifikacije i namenu invertora! Jedan primer parametara dat je na slici 2. Inače, Aurora invertori se mogu koristiti i kod vetrenjača, ili nekih drugih izvora DC struje.

Uz pokazano treba reći da solarni paneli mogu da rade i duže od 25 godina, stim što proizvođači garantuju da posle tog perioda njihove karakteristike neće pasti ispod 80% u odnosu na nominalne (početne) vrednosti. Drugo, jako je bitno da kablovi budu namenjeni solarnim sitemima jer se radi o velikim jačinama struje, tako da se mogu prilikom mahom manuelnog instaliranja neadekvatne opreme zapaliti vodovi struje ili čak oštetiti panele i invertor.

Sve o autonomnim (off-grid) sistema pri kupovini


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *