Solarni paneli Kako kupiti solarne panele,Solarna energija i drustvo,Solarni paneli Solarni autonomni (off-grid) sistemi – info o kupovini

Solarni autonomni (off-grid) sistemi – info o kupovini

Vehicle Home Solar panelsNakon uvoda, Kupovina solarnih panela – uvod, se može pristupiti opisu samog izbora, i objašnjenju najbitnih podataka kupovine. Postoje dva izbora pred kupcem:

  • Da li da kupu solarne panele koji će zadovoljiti njegove totalne potrebe ili delimične, uobičajeno za off-grid sisteme i hibridne, ili
  • Da li želi određen iznos električne energije da proizvede u toku godine, ili toliko snage panela da instalira (uobičajeno pitanje kod kupaca), ili želi određenu površinu da prekrije solarnim modulima?

(Napomena: Postoje potraživanja od većih sistema da se proizvede zelena struja, a kao ciljna vrednost se uzima redukcija emisije CO2 koja se dobija iz fosilnoh goriva.)

PVSYST off-grid

Slika 1. PVSYST, popis uređaja: njihove snage i srednje vreme eksploatacije

Prvi, pokazan u primeru, zahtev kupca jeste vezan za elektrifikaciju vikendica, stambenih objekata koji nemaju blizu priključak na naponsku mrežu, garaža, solarne ulične LED rasvete, solarnih bilborda i reklama, autonomnih sistema za nadzor i upozoravanje, nezavisnih meteoroloških stanica, čamaca i manjih brodova, kod turistički atraktivnih splavova, kamp prikolica i kampvozila, itd. Dakle, primena je višenamenska; moguće je implementirati lako, naravno uz stručno konsultovanje i/ili nadzor. Jedino se ne savetuje kod potrošača velikih snaga, jer dolazi do brze degradacije baterija (bitna napomena jer se sami kupci opredeljuju za sklapanje solarnih panela i ostalih delova u sopstvenoj režiji bez prethodog obračuna snage i kapaciteta baterijske banke).


Kada se kupuje autonomni sitem, off-grid, od kupca se često zahteva ili prosečna i maksimalna mesečna potrošnja električne energije koja bi se tim sistemom zamenila (dato u kWh), ili se traži popis električnih uređaja, a to znači njihova snaga i srednje vreme rada u toku dana, videti sliku 1. Samo da se naglasi da se kod frižidera i zamrzivača otprilike se zna dnevna potrošnja tako da je ponekad dovoljno reći njihov broj u domaćinstvu. Prema tome, takav jedan spisak je nužan kako bi se optimizovao solarni sistem u domaćinstvu.

(Napomena: Kod novih aparata kalsa AA ili AAA koji troši najmanje može se slobodno navesti njihova specifikacija u dnevnoj potrošnji.)

PVSYST off-grid results

Slika 2. PVSYST, rezilati analize

Druga stvar bitna za off-grid sisteme jeste autonomija skladištene energije. Mora se znati da i same baterije za solarne panele kada se pune nemaju efikasnost 100%, tj. koliko im se preda energije toliko akumuliraju, već se kreće između 95-85%. Zatim, kada se napune a ne troše, akumulirana energija opada, slika 3. I najvažnije, batreije se smeju isprazniti do 50% svoje kapacitivnosti. Nakon toga dolazi do trajnog oštećenja ćelija unutar istih. To znači ako je potrebno prosečno 6kWh domaćinstvu, minimalni kapacitet baterijske jedinice mora biti 12kWh. Uz to se mora znati da potrošači većih snaga preko 1.5kW mogu divesti do brzog pražnjenja i neželjenih posledica u baterijama. Na slici 2 se vidi primer računanja takvog sistema u programu PVSYST u kome je definisana autonomija od 4 dana. Ovo je jako bitno za oblačne dane kada je insolacija Sunca mala.

RITAR RA12 120D (12v120Ah)

Slika 3. RITAR RA12-120D (12V120Ah)

Sama baterijska banka može biti organizovana-povezana serijski (sabiraju se naponi na baterijama) ili paralelno (sabira se njihova amperaža). Prema tome ako se želi da se dve baterije od 12V DC povežu serijski, dobiće se sistem od 24V DC, ali iste jačine struje (amperaže). Ako se radi o baterijama od 240Ah onda akumulirana snaga takvog sklopa je 24V*240Ah=5.76kWh i od toga se može koristiti 2.88kWh.

plasmatronics apollo

Slika 4. Plasmotronics i Apollo kontroleri punjenja

Treće, baterijska jedinica se puni i prazni pod kontrolom posebnog elektronskog uređaja, kontorlera ili regulatora punjenja. Ovde je jako bitno pogoditi snagu kontrolera sa snagom instaliranih solarnih panela i snagom baterijske jedinice!

Zatim, ono što je zajedničko za off-grid i grid-tie (povezane na mrežu) sisteme, jesu osnovni elementi: solarni paneli i invertori. Za ovaj sistem poželjno je da paneli budu monokristalni i polikristalni kada su u pitanju veće snage. Za male potrebe, poput čamaca, kamp prikolica itd. mogu se koristiti i amorfni. Zašto takav predlog? Zbog pouzdanosti i istrajnosti karakteristika samih panela. Mono i poli imaju daleko stabilnije karakteristike struje i napona od amorfnih, i kako bi se postavljali na nepristupačnim mestima (na primer na krovovima) to je bolje njih uzeti. Inače, amorfni su jeftiniji!

Selectronic inverter off-grid

Slika 5. Selectronic inverter 1700W 24V

Inertori se razlikuju za off-grid i grid-tie mreže. Zatim, međusobno se razlikuju po AC nominalnoj snazi i DC naponu, specifikacije jednog takvog invertora se mogu videti na slici 5. Kod autonomnih sistema postoje invertori koji u sebi imaju i kontrolere punjenja, poput Apollo Stackable Inverter/Charger. Zato je jako bitno da se zna okvirno snaga potrošača i vreme njihove ekspoloatacije. Pored toga, postoje i DC-DC invertori, koji imaju primenu na primer kod video nadzora, osvetljenja,…

Sve o distributivnim (grid-tie) solarnim sistema


2 thoughts on “Solarni autonomni (off-grid) sistemi – info o kupovini”

  1. Pozdrav , molim Va samo da mi kazete adresu , gdje se firma nalazi. Zanima me fotonaponski panel , a vidim da ste najjeftiniji u regionu.
    Hvala!

  2. Zanima me offgrid sistem, hteo bih da ulozim ustedjevinu u nesto ovog tipa, nadam se da EDB stvarno garantuje otkup proizvedene energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *